Valtuustoaloite

 

Hyvinkään opetustoimi aikoo vähentää ensi syksynä peruskoulusta 3 - 4 opetusryhmää yhdistämällä alakoulun luokkia yhdysluokiksi Anttilan, Paavolan ja Hyvinkäänkylän kouluissa. Tämän seurauksena ryhmäkoot kasvavat siten, että 1. - 2. luokilla on Hyvinkäällä ensi lukuvuonna keskimäärin 20,8 oppilasta ryhmää kohti, kun päättymässä olevana lukuvuonna oppilaita on ollut keskimäärin 20,3 ryhmää kohti. Oppimisen kannalta ryhmäkokoja pitäisi pienentää eikä suurentaa.

 

Myös oppilaiden viikkotuntimäärää 3. – 4. luokilla vähennetään yhdellä viikkotunnilla taito- ja taideaineista ja kouluavustajien määrää vähennetään.

 

Nämä säästötoimet eivät olleet valtuuston tiedossa, kun se päätti tämän vuoden talousarviosta.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että opetustoimelle myönnetään tälle vuodelle riittävä, noin 100 000 euron lisämääräraha, jotta nämä säästötoimet voidaan peruuttaa.

 

Hyvinkäällä 28.5.2007