Valtuustoaloite

 

Hyvinkään kaupunki myöntää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelutukea (18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa) niille liikuntarajoitteisille vanhuksille, joiden nettotulot asumismenojen vähentämisen jälkeen ovat alle 640 euroa kuukaudessa. Tuloraja on varsin alhainen. Esimerkiksi koko ikänsä pienipalkkaistakin työtä tehneen henkilön eläke ylittää yleensä tuon tulorajan.

 

Monet vanhukset voisivat myös hyvin asua kotona, jos heidän kotona asumistaan tuettaisiin kuljetuspalvelulla.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kuljetuspalvelun tulorajaa nostetaan esimerkiksi 1000 euroon kuukaudessa ja että tietyn ikärajan, esimerkiksi 85 vuotta, täyttäneille liikuntarajoitteisille henkilöille oikeus kuljetuspalveluun myönnettäisiin automaattisesti.

 

 

Hyvinkäällä 26.4.2006