VALTUUSTOALOITE

 

Useat kaupungit Suomessa ovat selvittämässä ns. aktiivipassin käyttöönottoa. Sillä tarkoitetaan alennuskorttia, jonka kaupunki voi myöntää syrjäytymisvaarassa oleville, pitkään toimeentulotukea saaneille. Passilla voisi saada alennuksen esimerkiksi uimalassa, kuntosaleilla, kulttuuritapahtumissa ja joukkoliikenteessä. Alennus voisi olla esimerkiksi 50 prosenttia.

Aktiivipassi on käytössä jo monessa Keski-Euroopan maassa. Se perustuu ajatukseen, että matala tulotaso ei saa olla esteenä ihmisten monipuoliselle osallistumiselle, aktiiviselle elämälle ja itsestä huolehtimiselle. Liikenteen ja liikunnan ohella se koskee useissa maissa myös terveys- ja kulttuuripalveluja.

Hyvinkäällä toimeentulotukea saa noin 2 300 kotitaloutta. Lippujen hinnat rajoittavat heistä monien mahdollisuuksia osallistua, käyttää palveluja, harrastaa ja tavata muita.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön aktiivipassi, johon olisivat oikeutettuja esimerkiksi henkilöt, jotka ovat saaneet toimeentulotukea yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta tai pidempään.

 

 

Hyvinkäällä 27.2.2012

 

Olli Savela ja 14 muuta valtuutettua