Päätösesitys Hyvinkään kaupunginvaltuustossa 20.5.2013:

 

 

61 § Lausunto metropoliselvityksestä

 

Hyvinkään kaupunki haluaa säilyä itsenäisenä kuntana nykyisten rajojen puitteissa eikä halua osallistua kuntaliitoselvityksiin muiden kuntien kanssa.

 

Metropolialueen esiselvityksen selvityshenkilöiden  esittämiä vaihtoehtoja ei voida sellaisenaan hyväksyä. Metropolialueen esiselvityksessä esitetyt ehdotukset kuntajakoselvitysalueiksi eivät muodosta taloudellisesti, maankäytön, asumisen ja liikenteen järjestämisen kannalta taikka alue- ja väestörakenteeltaan toimivia kuntia eivätkä sovellu jo tällä hetkellä metropolialueen  vahvojen  peruskuntien osalta kuntarakenneuudistuksen ratkaisuiksi. Maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusta metropolialueella tulee selvittää edelleen valtion ja Helsingin seudun kuntien kesken.

 

 

 

61 §  Eriävä mielipide

 

 

Hyvinkään kaupungilla on kaikki edellytykset toimia jatkossakin itsenäisenä kaupunkina nykyisten kuntarajojen puitteissa. Mikään voimassa oleva laki ei pakota Hyvinkäätä osallistumaan kahdeksan Keski-Uudenmaan kunnan liitosselvitykseen eikä mihinkään muuhunkaan liitosselvitykseen.

 

Kaupungin tulee kuitenkin osallistua aktiivisesti vaaleilla valittavan metropolihallinnon tai maakuntahallinnon edistämiseen. Tällaiselle alueelliselle hallinnolle voidaan siirtää tehtäviä nykyisiltä kuntien yhteisiltä toimielimiltä kuten kuntayhtymiltä ja osakeyhtiöiltä ja sille voidaan siirtää myös esimerkiksi maankäyttöön ja seudullisiin liikennehankkeisiin liittyviä tehtäviä.

 

 

Hyvinkäällä 20.5.2013

Olli Savela