Valtuustoaloite

 

Kaupungin luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten olisi hyvä olla selvillä erilaisten kuntalaisille tarjottavien palveluiden tilasta ja laadusta, esimerkiksi vanhusten hoidon arjesta.

 

Luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten pitäisi perehtyä käytännössä esimerkiksi vanhusten kotihoidon, vanhainkotien ja palveluasuntojen toimintaan. Se voisi tapahtua kenttätyössä esimerkiksi ammattikoulutuksen saaneen työntekijän työparina yhden työpäivän aikana. Tutustumisesta olisi hyötyä muun muassa keskusteluissa vanhusten hoidosta ja hoidon laadusta, tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta sekä hoidon kustannuksista.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki järjestää vuoden 2016 aikana valtuutetuille, muille luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille mahdollisuuden työskennellä vapaaehtoisina ilman palkkaa vähintään yhden työpäivän vanhuspalveluiden tai jonkin muun palvelun parissa ja perehtyä palveluiden käytännön toimivuuteen.

 

Hyvinkäällä 7.3.2016

 

Olli Savela ym.