Eriävä mielipide

Hyvinkään kaupunginvaltuusto 20.12.2021 § 103


Sopimus on kaupungin kannalta liian riskialtis eikä muita vaihtoehtoja ole riittävästi selvitetty.

 

Kaupungin maksettavaksi tulevasta arvonlisäverosta puuttuu verottajan ennakkoratkaisu. Kyseessä on kahdeksan vuoden aikana 1,8 miljoonaa euroa. Hallin vuosivuokraksi on nyt laskettu 955 000 euroa, mutta arvonlisävero nostaa kokonaisvuokraa vuosittain arvonlisäverokannasta riippuen 95 500 - 229 000 eurolla, jolloin kokonaisvuokra nouseekin mahdollisesti jopa lähes 1,2 miljoonaan euroon vuodessa.


Tarvitaan myös vertailulaskelma siitä, paljonko halli tulisi maksamaan vastaavilla liikuntatiloilla, jos kaupunki rakentaisi liikuntahallin itse. Nyt esitetyt vaihtoehdot eivät ole käytännössä vertailukelpoisia keskenään.


Tarvitaan myös pidempiaikainen kustannusarvio. Jo 8 vuoden arviolla kaupungin toteuttamana liikuntahalli tulee laskelmien mukaan vähintään yli miljoona euroa edullisemmaksi kaupungille, kuin Renton rakennuttama monitoimihalli. Mikä olisi hintaero 30 vuoden ajalla?

Miten seurojen ja lukion tosiasiallinen käyttötarve on selvitetty ja ovatko vuokraodotukset realistisia, jos kaupunki avustaa seuroja samanaikaisesti korkeiden vuokrien vuoksi? Kaupungin ylläpitämän hallin maksuiksi on arvioitu 22 e/h, yksityisen hallin 90 e/h. Jo nykyisellään Onni-areenan hinta 60 e/h on seuroille korkea.


Parkkipaikoista tarvitaan konkreettinen suunnitelma, jotta vältytään Aino-areenan kaltaisilta ongelmilta. Henkilöautoliikenteen lisäksi tulee huomioida myös mm. linja-autoliikenteen pysäköintitarpeet.


Mihin perustuu arvio erilaisten suurtapahtumien määrästä ja niistä saatavasta tuotto-odotuksesta? Kuinka on huomioitu esimerkiksi Aino-areenan valmistuminen, joka Helsinkiä lähempänä vie osan Hyvinkäälle toivotuista tapahtumista?


Hankkeesta tarvitaan kustannusarvioiden ja rakennussuunnitelmien lisäksi riskianalyysi. Onko riskiarviota tehty ja jos on, miksi sitä ei ole tuotu päätöksentekijöiden eli kaupunginvaltuuston tietoon? Nyt näyttää siltä, että esisopimuksen tekemisen jälkeen taloudellinen riski monitoimihallista on siirretty kaupungille. Voiko kaupunki laillisesti edes ottaa tämänkaltaista ja -suuruista riskiä?Kaupungin tehtävä ei ole tällä tavalla tukea yksityistä yritystä. Kuten perusteluista käy ilmi, ei ole myöskään varmuutta, että tällainen tuki täyttäisi valtiontukisäädösten vaatimukset. Ne koskevat myös kuntia.

Renton omistajan Mikael Renton veroparatiisiyhteyksiä ei ole selvitetty. Yleisradio uutisoi niistä jo 9.5.2016 ja uutinen löytyy edelleen Ylen sivuilta. Niin sanotuista Panaman papereista selvisi tuolloin, että Mikael Rentto oli vuonna 2011 perustanut Brittiläisille Neitsytsaarille kaksi veroparatiisiyhtiötä, nimeltään Cyrus Limited ja Beijing Fin RT Science & Technology co Limited.Olli Savela