Facebook-julkistus 2.8.2021Hyvinkään uusi valtuusto kokoontuu 23. elokuuta vahvistamaan luottamuspaikkavalinnat.

Kokoomus on 13 valtuutetulla kahmimassa selvän yliedustuksen lautakunta- ja muista paikoista. Omin voimin se saisi 9-jäseniseen kaupunginhallitukseen ja 9-jäsenisiin lautakuntiin kaksi paikkaa, mutta nyt se saa kolme eräin poikkeuksin. SDP (12 valtuutettua) ja perussuomalaiset (11 valtuutettua) saavat kumpikin kaksi paikkaa ja vihreät (6 valtuutettua) yhden paikan. Pienemmille puolueille (vasemmistoliitto 4, keskusta 3 ja kristillisdemokraatit 2 valtuutettua) jää yhdessä yksi paikka eräin poikkeuksin.

Tällainen jako on mahdollinen lähinnä siksi, että sosialidemokraatit ja perussuomalaiset eivät kyseenalaistaneet kokoomuksen oikeutta kolmeen paikkaan.

Puolueet ovat omissa valinnoissaan aika hyvin kunnioittaneet vaalin tulosta ja valinneet merkittävimpiin tehtäviin eniten ääniä saaneita. Yksi selvä poikkeus on: vasemmistoliitto.

Sain vaaleissa 359 ääntä, mikä oli vasemmistoliiton selvästi suurin äänimäärä ja koko kaupungin viidenneksi suurin äänimäärä. Siitä huolimatta minulle ei haluttu antaa mitään merkittävää paikkaa. Virallinen perustelu oli, että en ole vasemmistoliiton jäsen vaan SKP:n jäsen. Jäsenyyttä en ole mainostanut, mutta en myöskään piilotellut. Olen lähtenyt siitä, että vasemmistoliiton ehdokkaana olen nimenomaan vasemmistoliiton ehdokas.

Olen ollut vasemmistoliiton valtuutettu vuodesta 1990, sitä ennen SKDL:n ja Devan valtuutettu. En ole erityisemmin pyrkinyt muihin luottamustehtäviin kuin valtuustoon. Nyt katsoin jo äänimääräni velvoittavan minua pyrkimään myös muihin tehtäviin.

Ilmoitin kiinnostukseni kaupunginhallituksen 2-vuotiseen paikkaan tai vaihtoehtoisesti Keusoten valtuuston runsaan vuoden mittaiseen paikkaan. Myös valtuustoryhmän puheenjohtajuus olisi ollut vaihtoehto.

Minut hyväksyttiin vasemmistoliiton ehdokkaaksi yksimielisesti, tiedossani on vain yksi soraääni. Mielestäni olisi reilua kohdella kaikkia ehdokkaita tasa-arvoisesti luottamuspaikkoja jaettaessa, myös niitä, jotka eivät ole vasemmistoliiton jäseniä. Vasemmistoliiton pitäisi nimensä mukaisesti pyrkiä rakentamaan vasemmiston liittoa. Hyvinkään 29 ehdokkaastamme 12 ei ollut vaalien aikaan vasemmistoliiton jäseniä.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen 23.1.2021 hyväksymän valtuustoryhmien toimintaohjeen mukaan ”puolueen jäsenyys luottamustehtävän vaatimuksena on kunnallisjärjestön ja valtuustoryhmän omassa harkinnassa, mutta puolueen jäsenyyttä suositellaan jokaiselle luottamustehtävän vastaanottaneelle henkilölle.” Estettä valinnalle ei siten ollut.

Mutta nyt esteitä oli haettu piirisihteeriä ja puoluesihteeriä myöten. Heidän mukaansa ”merkittäviin tehtäviin” tulee valita vain vasemmistoliiton jäseniä. Kumpikaan ei tunne minua eikä toimintaani.

Vasemmistoliiton ja SKP:n kunnallispoliittiset ohjelmat ja tavoitteet eivät olennaisesti poikkea toisistaan. Hyvinkäällä olemme yhdessä puolustaneet sote-palveluja, opetusta, kulttuuria ja ympäristöä, vaikka erilaisia painotuksia ja mielipiteitä aina esiintyy. Valtuustoryhmässä ei isoja erimielisyyksiä ole ollut. Jossakin toisessa kunnassa tilanne voi olla toinen.

Valitettavasti auktoriteettiusko vei tällä kertaa äänestyksessä voiton.

Haluan kiittää kaikkia minua tukeneita. He ovat vuosien varrella oppineet luottamaan minuun. Jatkan toimintaani vasemmistoliiton valtuustoryhmässä rivivaltuutettuna, myös sillä tavoin voi vaikuttaa.

Seuraava kiista käytäneen siitä, hyväksytäänkö minut vasemmistoliiton ehdokkaaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vaaleissa tammikuussa.