Facebook-julkistus 23.8.2021Hyvinkään uusi kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen kokouksessaan esittämäni ponnen:

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on huolissaan sosiaalipalveluiden valvonnasta Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän alueella ja esittää, että Keusote tehostaa sekä yksityisten että omien sosiaalipalveluyksiköiden valvontaa ja varaa siihen riittävät resurssit.”

Ponsi hyväksyttiin äänin 30-21. Vastaan äänestivät kokoomus, vihreät ja kaksi demaria, joista toinen ilmeisesti vahingossa.

Ponsi liittyi Juhani Kouhian valtuustoaloitteeseen, jossa hän esitti, että kaupunki perustaisi kahdeksi vuodeksi vanhustenhoidon valvojan toimen. Vastauksen mukaan tämä ei olisi mahdollista vaan valvonta kuuluu AVI:lle ja Keusotelle, jolle kaupunki on siirtänyt sote-palvelunsa.

Keusote on valvontaa tehnytkin, mutta se on jäänyt vähäiseksi. Esimerkiksi ohjaus- ja arviointikäyntejä on tehty paljon vähemmän kuin on ollut tavoitteena. Käynnit on myös toteutettu korona-aikana lähes pelkästään teams-tapaamisina eli paikan päällä ei ole oikeasti käyty.

Merkittävä syy käyntien vähäisyyteen on ollut resurssipula. Keusoten valvonnan vuosikertomuksen (2020) mukaan ”valvontaa tekevien työpanos on priorisoitu muihin tehtäviin, kun tulosalueella on ollut resurssipulaa”. Eli Keusoten säästötoimet ovat ristiriidassa hyvän valvonnan ja hyvän toiminnan kanssa.

Turhaa valvonta ei ole kuitenkaan ollut. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden asumispalveluissa ”Keusote irtisanoi lopulta sopimuksensa, koska yksikkö ei korjannut epäkohtia sopimuksen mukaiseksi.” Ikääntyneiden yksityisissä asumispalveluissa ”on annettu yhteen yksikköön sijoituskielto”.

Mielestäni kunnanvaltuustojen kannattaa olla aktiivisia Keusoten suuntaan ja ottaa kantaa sen toimintaan. Sama koskee tulevia hyvinvointialueita. Ne pitäisi velvoittaa vähintäänkin pyytämään kunnilta lausuntoja esimerkiksi palvelupisteiden sijoittumisesta.