Aamuposti 15.10.2021Keusote ei kanna vastuutaan vanhusten palveluistaKeusoten palvelujohtaja Erja Pentti tyrmäsi tylyin sanoin Hyvinkään Seudun Muistiyhdistyksen esitykset muistisairaiden palvelujen parantamiseksi (AP 12.10.).

Keusote aikoo lopettaa ikäihmisten nykymuotoisen päivätoiminnan ja siirtää vastuuta kunnille ja vapaaehtoisille. Hyvinkäällä taas päättäjät ovat katsoneet, että asia kuuluu Keusotelle. Viimeksi tämän vuoden talousarviosta päätettäessä valtuusto hylkäsi esityksemme, että kaupunki jatkaisi ikäihmisten päivätoimintaa omana toimintanaan.

Päivätoiminnalla on iso ennalta ehkäisevä merkitys myös muistisairaille ja heidän omaisilleen. He tarvitsevat myös lyhytaikaisia intervallipaikkoja, joita oli ennen tarjolla Hyvinkäälläkin. Nyt Keusote keskittää säästöjen nimissä näitäkin palveluitaan.

Keusote ei aio lisätä myöskään vanhusten hoivapaikkoja vaan on vähentänyt omia paikkojaan. Keusoten tarjoamien hoitopäivien ja hoitopaikkojen määrä Hyvinkäällä tehostetussa ympärivuorokautisessa hoidossa (mukaan lukien pitkäaikainen laitoshoito) on vähentynyt vuodesta 2019 tämän vuoden alkupuoliskolle 15 prosenttia.

Tämä on tapahtunut lyhyessä ajassa, runsaassa vuodessa. Samaan aikaan ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti ja hoivapaikkojen tarve vain kasvaa, ei vähene.

Olisikin tärkeää, että Keusote yhdessä Hyvinkään ja muiden kuntien kanssa hankkisi lisää omia ympärivuorokautisia hoitopaikkoja. Se voi vaatia uutta rakentamista tai olemassa olevien rakennusten käyttötarkoituksen muutosta ja korjaamista. Aluehallinnon tulemista ei pidä jäädä odottamaan.

Ostoja yksityisiltä yrityksiltä, ”pörriäisiltä”, on kyllä lisätty, mutta ei niin paljon, että ne korvaisivat omien paikkojen vähentämisen. Keusote ei täytä palvelulupaustaan.

Ulkoistamista myös jatketaan edelleen. Tämä koskee myös kotihoitoa. Pentin mukaan (AP 5.10.) kolme kotihoidon aluetta eli Parantola, Martti ja Lepovilla aiotaan ulkoistaa. Kyseessä ovat ”helpot” alueet, joilla välimatkat ovat lyhyet ja työntekijät voivat usein toimia ilman autoakin. Kulut ovat pienemmät.

Keusote ei voi vedota työntekijäpulaan. Keusoten on järjestettävä esimiestyö, työolosuhteet ja työehdot sellaisiksi, että se saa työntekijöitä.

Herää kysymys, kuka on päättänyt yksityistämisestä. Näin merkittävässä asiassa päätösvalta kuuluu yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle. Joutuvatko ne vain toteamaan tapahtuneen jälkikäteen?Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas)
Hyvinkää