Facebook-julkistus 3.11.2021Korkein hallinto-oikeus kumosi Hyvinkään valtuuston päätöksenKorkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 27. lokakuuta päätöksen koskien Hyvinkään kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan täydentämistä. Päätöksessään KHO yhtyi Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen, jolla valtuuston päätös kumottiin. Hallinto-oikeuden päätöksestä oli valittanut Hyvinkään kaupunginhallitus.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2018, että kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan valitaan kaksi uutta jäsentä entisen yhdeksän lisäksi. Allekirjoittanut ja Juhani Kouhia valittivat päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka kumosi sen ja nyt KHO yhtyi tähän.

Valtuuston päätöksellä lautakuntaan lisättiin yksi kokoomuksen ja yksi sosialidemokraattien edustaja. Valinnan jälkeen kokoomuksella ja sosialidemokraateilla oli lautakunnassa neljä paikkaa eli yhteensä kahdeksan ja muilla puolueilla yhteensä kolme paikkaa. Samaan aikaan valtuustossa kokoomuksella ja sosialidemokraateilla oli yhteensä 25 valtuutettua ja muilla ryhmillä yhteensä 26 valtuutettua.

Päätös oli jatkoa isojen puolueiden pyrkimykselle kahmia itselleen ääniosuuttaan suurempi osuus luottamushenkilöpaikoista.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että ”kuntalaissa ei ole säädetty lautakunnan kokoonpanon täydentämisestä kesken toimikauden erillisessä vaalitoimituksessa valittavilla lisäjäsenillä”. KHO taas perusteli, että ”toimielimen valitseminen useammassa vaiheessa vaarantaa … vähemmistön aseman turvaamisen toimielinten kokoonpanoissa.”

Käytännön vaikutusta KHO:n päätöksellä ei enää ole, koska lautakunnan toimikausi on päättynyt. Kaupunginhallituksen yksimielisesti tekemällä valituksella olikin tarkoitus vain viivyttää hallinto-oikeuden päätöksen tuloa lainvoimaiseksi. Erikoiseksi valituksen teki se, että hallituksen kokouksissa istuu useita juristeja.

KHO:n päätös oli niin sanottu vuosikirjapäätös eli kyseessä on kaikkia kuntia velvoittava laintulkinta.Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas.)
Hyvinkää