Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Aseman kivikoulu ja puukoulu kannattaa säilyttää ja peruskorjata koulun toiminnan jatkamiseksi.

Vahanen Pro Oy teki neljä vuotta sitten kuntoarvion kivikoulusta. Sen mukaan ”kiinteistön rakennustekninen kunto on hyvässä tai tyydyttävässä kuntoluokassa kokonaisuudessaan”. Koulu on täysin mahdollista kunnostaa.

Suomesta löytyy paljon esimerkkejä kouluista, jotka toimivat menestyksekkäästi paljon Aseman koulua vanhemmissakin tiloissa. Oppiminen ei ole seinistä kiinni. Keravalla päätettiin äskettäin peruskorjata vuonna 1939 valmistunut Keskuskoulu, joka oli vuosia tyhjillään ja myös ilkivallan kohteena. Se todettiin kaikkein edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Aseman koulun korjaus on paljon ekologisempi vaihtoehto kuin sen purkaminen ja uuden rakentaminen. Vahva sokkeli ja seinät takaavat hyvän rungon koulun kunnostukselle. Uusia rakennusmateriaaleja ei tarvita siinä määrin kuin uuden koulun rakentamisessa.

Neljä vuotta sitten Boost Brothers Oy arvioi, että koulun peruskorjaus maksaisi 3,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavan uuden rakentaminen. Tänään hintaero on luultavasti paljon suurempi betonielementtien, runkorakenteiden, teräsrakenteiden ja puurakenteiden hintojen noustua merkittävästi.

Virkamiehet eivät ole kuitenkaan selvittäneet, mitä koulun peruskorjaus nyt maksaisi, vaikka on tehty arviot neljästä muusta vaihtoehdosta, aivan kuin ei tällaista vaihtoehtoa olisikaan. Ei ole myöskään tutkittu vaihtoehtoja, joissa nykyiseen kivikouluun yhdistettäisiin uusia koulutiloja.

Koulun tontti on iso ja sille voidaan rakentaa tarvittaessa myös uusia koulutiloja ja pieni päiväkotikin. Kovin isoa päiväkotia ei tontille kannata rakentaa, koska päiväkotiin tuodaan lapset yleensä autolla eikä saattoliikenteelle ole paljon tilaa. Isoissa päiväkodeissa on myös se ongelma, että niiden rakentaminen johtaa pienten, suosittujen päiväkotien lakkauttamiseen eri puolilta kaupunkia läheltä kotia.

Hyvinkäälläkin on uusia koulutiloja rakennettu onnistuneesti vanhan koulun yhteyteen, hyvänä esimerkkinä Puolimatkan koulu. Muitakin vanhoja kouluja on laajennettu kuten Hyvinkäänkylän koulua, Hyvinkään yhteiskoulua ja Hämeenkadun koulua. Kaikki nämä koulut on rakennettu samoihin aikoihin kuin Aseman koulu, 1950-luvulla.

Hyvinkäällä on myös kokemusta Aseman koulua paljon vanhempienkin rakennusten saneerauksista kuten Renton kenkätehdas ja tämä villatehdas. Käsittääkseni kaupungin työntekijät ovat viihtyneet täällä hyvin. Kaupungintalon saneeraamista villatehtaan tiloihin on pidetty jopa kulttuuritekona. Samanlainen kulttuuriteko olisi Aseman koulun saneeraus. Parhaiten se säilyisi juuri koulukäytössä.

Oppilaiden kannalta Aseman koulun sijainti on hyvä. Koulussa toimii musiikkiluokkia ja englanninkielisiä luokkia, jotka keräävät oppilaita ympäri kaupunkia. Heille sijainti ydinkeskustassa lähellä paikallisliikenteen asemaa on etu. Kouluun pääsee myös eri puolilta kaupunkia hyvin kevyen liikenteen väyliä pitkin.

Koulumatkan pituuden ja turvallisuuden kannalta ei ole juuri merkitystä sillä, jatkaako koulu nykyisellä paikalla vai rakennetaanko Hangonsiltaan uusi. Koulumatkat eivät ole kohtuuttoman pitkiä kummassakaan tapauksessa, ei myöskään vanhemmille tehdyn kyselyn mukaan. Lapsiperheitä ei Hangonsiltaan välttämättä muuta tulevaisuudessakaan kovin paljoa, vaikka sinne rakennettaisiin isompia mutta samalla myös kalliimpia asuntoja.

Aseman koulun piha on riittävän iso ja siellä kasvaa komeita mäntyjä, joiden soisi säilyvän. Hangonsilta Läntisen yhdystien varressa sen sijaan on ympäristönä varsin ankea ja karu, luontoa siellä ei juurikaan ole ja puut on kaadettu. Laurea sopisi sinne paremmin, jos nykyinen sijainti keskustassa ei kelpaa.Voimassa olevassa yleiskaavassa Aseman koulun alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi, ja osoitettu kuuluvaksi kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöalueeseen, jonka arvokkaat piirteet tulee säilyttää asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä.

Kaupunki on teettänyt Aseman koulun historiaselvityksen, joka on kaupungin extranet-sivuilla luottamushenkilöiden luettavissa. Nyt se kuulemma julkaistaan kaupungin karttapalvelussa, josta sitä harva osaa etsiä.

Lainaan selvityksestä muutamia kohtia:Aseman koulun rakennukset on vuodesta 1985 alkaen huomioitu Hyvinkään kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden kohteiden luettelossa. Vuonna 2013 Aseman koulun rakennuksia on tarkasteltu Hyvinkään keskustaajaman kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa. Kivikoulun osalta siinä todetaan: ”Arkkitehti Antero Pernajan suunnittelema rakennus on koostaan huolimatta mittakaavaltaan inhimillinen. Siihen liittyvä paviljonkimainen hammashoitola on rikaskuvioisine mosaiikkiseinäpintoineen pieni helmi aikansa kouluarkkitehtuurissa.” Hoitoehdotuksena annetaan: ”Rakennusten hoidossa ja käytössä tulee vaalia alkuperäistä arkkitehtuuria ja materiaalivalintoja.”

Edelleen historiaselvityksessä todetaan: Hyvinkään aseman seutu kouluineen on arvioitu paikallisesti ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi osana Hyvinkään keskustan kokonaisuutta. Koulua vastapäätä junaradan toisella puolella sijaitsee lisäksi Hyvinkään rautatieaseman valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo eli Helsingin kaupunginmuseo sekä Hyvinkään kaupunginmuseo ovat antaneet lausuntonsa valmisteilla olevasta asemakaavamuutoksesta vuonna 2021. Helsingin kaupunginmuseo korostaa ELY-keskuksen lausunnon osalta seuraavaa: ”…vaikka suojelu ei toteutunut rakennusperintölailla, ELY:n ratkaisu kuitenkin edellyttää rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä ja asemakaavallisen suojeluvälineen käyttöä asemakaavamuutoksen yhteydessä.”

Lisäksi lausunnossa todetaan: ”Aseman koulujen kulttuurihistoriallinen arvo ja kaupunkikuvallinen merkitys ovat kiistattomat. Koulutontin mahdollisen täydennysrakentamisen tulee olla paikkaansa räätälöityä, kiinnostavan ja ajallisesti kerroksellisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi.”On sanottu, että nyt päätetään palveluverkosta eikä tonttipolitiikasta tai kaavoituksesta. Tästä on helppo olla samaa mieltä.

Aseman koulun poistaminen paikaltaan vaikuttaa olevan joillekin pakkomielle. Jo kaksikymmentä vuotta sitten koulun paikalle suunniteltiin kauppakeskusta. Silloiset esityksemme koulun peruskorjauksesta eivät saaneet riittävää kannatusta vaan kouluun on tehty vain välttämättömiä korjauksia, vaikka peruskorjauksen tarve on ollut ilmeinen jo pitkään. Myöskään valtuuston neljä vuotta sitten tekemää päätöstä ei ole pantu täytäntöön.

Koska sitä ei ole pantu täytäntöön, toistamme saman ehdotuksen kuin silloin eli että koulu remontoidaan. Täsmälleen esityksemme kuuluu seuraavasti:

Aseman koulu peruskorjataan ja koulun toimintaa jatketaan. Koulun tontille rakennetaan päiväkoti enintään neljän päiväkotiryhmän käyttöön ja sen yhteyteen voidaan rakentaa myös uusia koulutiloja. Hangonsillan päiväkoti remontoidaan.

Koulun korjaus on ekologista, tulee halvemmaksi kuin uuden rakentaminen ja on myös työvoimavaltaista. Uudenmaan ELY-keskuksen ratkaisun mukaan kouluilla on rakennusperintölain tarkoittamaa maakunnallista merkitystä.”