Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetutPuutun vain pariin kohtaan talousarviossa.

Ensi vuoden talousarvio on poikkeuksellisen ylijäämäinen, yli 19 miljoonaa euroa. Myös viime vuoden ylijäämä oli yhtä suuri, yli 19 miljoonaa euroa ja tällekin vuodelle on tulossa selvä ylijäämä, myös siinä tapauksessa, että Keusoten palkkoja harmonisoidaan ylöspäin.

Ensi vuoden suurta ylijäämää on perusteltu kertaluonteisella verotulolla, koska ensi vuonna saamme jälkiveroja tältä ja viime vuodelta vielä vanhan, korkeamman kuntaveroprosentin mukaan. Jatkossa jälkiverotkin saadaan uuden, alennetun veroprosentin mukaan. Tämän ensi vuodelle tulevan ”ylimääräisen” verotulon suuruudeksi on arvioitu 7,5 miljoonaa euroa.

Toisin sanoen ilman sitäkin ensi vuoden ylijäämä olisi 12 miljoonaa euroa. Ensi vuonna ei ole myöskään tulossa kesken vuoden lisälaskuja Keusotelta sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä. Enää emme voi alibudjetoida sosiaali- ja terveysmenoja, korkeintaan voimme alibudjetoida omat avustuksemme sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Myös kaksi seuraavaa vuotta, -24 ja -25, ovat taloussuunnitelmassa selvästi ylijäämäisiä. Yhteensä ylijäämää viisivuotiskaudelta 2021 – 2025 kertyisi noin 50 miljoonaa euroa. Talouden näkymä on aivan erilainen kuin pari vuotta sitten, kun valtuusto äänestysten jälkeen päätti niin sanotussa kestävän talouden ohjelmassa lukuisista menoleikkauksista.

Meillä on nyt mahdollisuus harkita näitä menoleikkauksia uudelleen. Aiemmin olemme jo päättäneet maksaa määräaikaisille opettajille palkan myös kesä-heinäkuulta. Talousarvioesitys sisältää edelleen esimerkiksi peruskoulun koulunkäyntiohjaajien vähentämisen, ensi syksynäkin. Kokemus koronavuosilta on osoittanut, että oppilaat tarvitsevat entistä enemmän tukea koulunkäyntiinsä, ei vähemmän. Vaikka etäopetuksesta on päästy eroon, sen jättämät jäljet ovat pitkät.

Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden rekrytointi on jatkuvasti vaikeutunut. Kaikkiin opettajien ja erityisopettajien tehtäviin ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Koko alan arvostus on alamaissa, mikä näkyy palkkatasossa.

Viime vuonna lastentarhanopettajien kokonaisansio oli Suomessa keskimäärin 2 900 euroa kuukaudessa ja lastenhoitajien kokonaisansio 2 400 euroa, molemmat huomattavasti alle suomalaisten keskipalkan. Työntekijäpulan lievittäminen edellyttää alan arvostuksen kasvua, mikä tapahtuu parhaiten resursseja lisäämällä ja palkkoja korottamalla.

Mitä tulee investointiohjelmaan, kaupunginjohtaja viittasi täällä pieneneviin tuloihin. Emme kuitenkaan rahoita investointeja tuloilla vaan juoksevien tulojen ja menojen erotuksella kuten ennenkin. Siinä mielessä tilanne ei muutu.

Investointiohjelma sisältää lukuisia koulujen ja päiväkotien uudisrakennuksia, laajennuksia ja peruskorjauksia. Nostan tässä esille yhden kohteen, Metsäkaltevan koulun ja päiväkodin.

Metsäkaltevan koulu on jo täynnä ja ensi syksynä kuudesluokkalaiset siirretään Tapainlinnan kouluun. Myös päiväkoti on täynnä eivätkä kaikki lapset mahdu enää sinne vaan heitä joudutaan sijoittamaan muualle. Alue kasvaa jatkuvasti vielä monien vuosien tai vuosikymmenten ajan. Koulun ja päiväkodin laajennuksia pitää aikaistaa nyt suunnitellusta vuodesta -27.

Meidän ei pidä tehdä samaa virhettä kuin Hakalan alueella, jossa 70- ja 80-luvuilla koulua ja päiväkotia jouduttiin odottamaan useita vuosia. Lähietäisyydellä sijaitsevalla koululla ja päiväkodilla on myös tärkeä merkitys lapsiperheiden hakeutumiseen uudelle asuinalueelle ja ylipäänsä alueen vetovoimalle.

Kaupungin ydinkeskustaan kaavaillaan lähivuosille huomattavia infrainvestointeja. Keskustaa pitää toki kehittää, mutta uusien katujen, teiden, siltojen ja pysäköintilaitosten rakentamista pitää harkita tarkkaan. Niistä pitää käydä kunnon kansalaiskeskustelu ennen päätöksentekoa.

Vielä yksi asia. Perussuomalaiset täällä esittivät kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta luopumista. Hyvinkää ottaa 20 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi eli hyvin vähän. Tänä vuonna Hyvinkäälle on tullut 20 kiintiöpakolaista Syyriasta tai itse asiassa Libanonista pakolaisleiriltä. He ovat olleet siellä kymmenen vuotta. Kuinka kauan pidempään heidän olisi pitänyt vielä odottaa?