Aamuposti 1.5.2009

Valtuutetun puheenvuoro

Olli Savela

 

Menoleikkaukset torjuttava
 
Hyvinkään kaupungin virkamiehet laativat maaliskuussa listan tämän vuoden
menoleikkauksista.

 

Lista on niin salainen, että se on jaettu vain valikoiduille luottamushenkilöille, ei edes kaikille valtuutetuille puhumattakaan, että se olisi laitettu kaiken kansan nähtäville verkkoon kuten avoin kansalaiskeskustelu vaatisi.

Leikkauslista on pitkä, tässä vain joitakin esimerkkejä.
 
Kouluissa vähennetään kursseja, tukiopetusta, sijaisia ja avustajia. Yksi kyläkoulu (Palopuro ?) lakkautetaan. Ryhmäkokoja kasvatetaan, vaikka valtio on myöntänyt
tälle vuodelle Hyvinkäälle 126 000 euroa ryhmäkokojen pienentämiseen.
 
Paavolan hammashoitola suljetaan ja sosiaalinen luototus lopetetaan. Nuorisotilojen aukioloa rajoitetaan ja Hakalan kirjasto suljetaan koulujen loma-aikoina.


Kirjaston aineistorahoja leikataan, minkä seurauksena kaupunki menettää myös Kulttuurirahaston tuen.
 
Terveydenhuollossa vähennetään henkilökuntaa, muun muassa yksi omalääkäri, neuvolan terveydenhoitaja, toimintaterapeutti ja psykiatri. Sairaanhoitajien sijasta palkataan lähihoitajia, jotta palkkakulut pienenisivät.
 
Ehkäisevä toimeentulotuki puolitetaan, vaikka juuri nyt sen tarve on selvässä kasvussa. Omaishoidon tukea ei lisätä, vaikka se olisi kaikkein halvin hoitomuoto kaupungin kannalta.

 

Järjestöjen avustuksia leikataan, esimerkiksi mielenterveysseuran ja Verson.
 
Kaupungin viime vuoden ylijäämä oli vajaat 15 miljoonaa euroa. Pahimpienkin ennusteiden mukaan tämän vuoden alijäämä jää sitä pienemmäksi, vaikka menoja ei leikattaisi lainkaan.

 

Syömme enintään viime vuoden ylijäämän. Mitään
tarvetta leikkauksiin ei ole.
 
Kaupungin menot ovat kieltämättä kasvaneet. Mutta esimerkiksi viime vuoden menoylitykset tulivat ulkoa ostetuista palveluista, eivät kaupungin omista
palveluista.

 

Yksityiset palvelun tuottajat ovat nostaneet hintojaan, esimerkkeinä lastensuojelu, vanhusten tehostetut asumispalvelut, kuntoutus ja hammashoito.

Näille aloille on syntynyt bisnespohjalla toimivia yrityksiä, jotka kyllä osaavat rahastaa kuntia.
 
Kaupungille tulisi halvemmaksi tuottaa itse kaikki peruspalvelut, jotta ei tarvitsisi ostaa kalliita yksityisiä palveluita.
 
Vastuu kuntien kiristyvästä taloudesta on ensi sijassa hallituksella, joka on tehnyt aivan liian vähän kuntien tulojen ja palveluiden turvaamiseksi.

 

Sen sijaan hallitus kiristää kuntia ja kuntien naisvaltaisia työntekijöitä "maltillisiin"
palkankorotuksiin ehtona valtionosuuksien lisäykselle.
 
Valtionosuudet tulisi nostaa takaisin sille tasolle, jolla ne olivat ennen edellistä lamaa. Siihen on varaa, koska kansantuotekin on nyt puolta suurempi.

Pääomatuloja tulisi verottaa kuten muitakin tuloja, jotta myös kunnat saisivat osansa niistä, Hyvinkääkin yli 10 miljoonaa euroa vuodessa.
 
Hyvinkään kaupunginhallituksessa menoleikkauksia ajoivat samat puolueet, jotka maan hallituksessa kiristävät kuntataloutta: kokoomus, keskusta ja vihreät.

 

Mutta asiasta päättää valtuusto 4.5. klo 18.00 ammattioppilaitoksella alkavassa kokouksessa.
Äänestyksestä voi tulla hyvinkin tiukka.

 

Kirjoittaja on hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu (vas)