Aamuposti 4.4.2012 (lukijalta)
 
Avoin kirje Hyrian johdolle ja tilintarkastajille
 
 
Olemme seuranneet huolestuneena alueemme ammatillisen koulutuksen kehitystä. Hyrian perustamisvaiheessa emme alun alkaenkaan pitäneet osakeyhtiömuodon valintaa onnistuneena. 
 
Hyrian perustamista valmisteltaessa luvattiin, että päätöksenteko kuntien omistamassa osakeyhtiössä on yhtä avointa kuin kuntien, kuntayhtymien ja valtion oppilaitoksissa. Vuodet 2009 - 2012 ovat osoittaneet, että pelkomme on osoittautunut monella tavalla aiheelliseksi. 
 
Ainakaan Hyvinkään ja Riihimäen valtuustot eivät ole tänä aikana saaneet mitään informaatiota nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen toteutumisesta, kehityksestä, sen kustannuksista ja koulutukseen tarkoitetun rahan käytöstä yhtiössä. Vaadimme, että tiedot toimitetaan ensi tilassa.
 
Valtionosuudet Hyria on saanut täysimääräisinä ja lisäksi useita miljoonia ns. bonusrahoja. Mihin nämä rahat on käytetty, kun jo vajaan kolmen toimintavuoden jälkeen henkilökuntaa ollaan lomauttamassa ja irtisanomassa? 
 
Yt- neuvottelut näiden toteuttamiseksi on  käynnistetty. Nuorten koulutuksen lähitunteja on vähennetty säästösyistä. 
 
Ylimääräiset bonusrahat eivät enää tulevaisuudessa kasvata yhtiön tulokertymää. Jos tulos on heikko jo nyt, mitä lisäsopeuttamistoimia lähitulevaisuudessa tullaankaan vielä tarvitsemaan? 
 
Miten ne vaikuttavat laadukkaan koulutuksen järjestämiseen ja tarjontaan ja ammattitaitoisen henkilökunnan pysymiseen yhtiön palveluksessa?
 
Hyriaan yhdistetyt oppilaitokset toimivat ennen yhdistymistä huomattavasti kustannustehokkaammin ja avoimemmin kuin Hyria nyt. Mm. oppisopimusrahoja ei koskaan aiempien oppilaitosten aikana jouduttu palauttamaan. Nyt Hyria joutuu palauttamaan valtiolle oppisopimusrahoja vuodelta 2011 noin 400 000 euroa. 
 
Kuitenkin yhdistyneillä oppilaitoksilla oli yhteinen oppisopimustoimisto jo useita vuosia ennen yhdistymistä. Ainoat tiedot, joita saamme Hyrian toiminnasta ja taloudesta, ovat johtoa kehuvat lehtijutut.  
 
Meihin poliitikkoihin ovat huolestuneina ottaneet yhteyttä sekä Hyrian opiskelijat että  opettajat. 
 
Esitämme selvityspyynnön, mihin nuorten ja aikuisten koulutukseen tarkoitetut valtionosuudet ja mm. saadut bonusrahat on käytetty.
 
Hyria on käyttänyt avokätisesti rahoja  konsulttien, lakimiesten yms. ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaamiseen, vaikka  oppilaitoksessa olisi varmasti osaamista  useaan asiaan oman henkilökunnan keskuudessa, jos sitä olisi osattu ja haluttu käyttää. 
 
On arveluttavaa, että yhtiön varoja kulutetaan johdon, hallituksen, johtoryhmän ja henkilöstön runsastarjontaisiin seminaareihin, jääkiekko- yms. urheilu-, huvi- ja virkistystilaisuuksiin, edustukseen, sponsorointiin, ylimitoitettuihin henkilöstötapahtumiin sekä hallituksen ja johdon ulkomaanmatkoihin. 
 
Pidämme arveluttavana myös sitä, että yhtiö on vuokrannut yksiön oman hallituksensa jäseneltä.
 
Olemme koulutuksen rahoituksen osalta vakavassa taitevaiheessa, koska valtio on supistamassa nuorten ja aikuiskoulutuksen rahoitusta. Tulemme tulevaisuudessa entistä enemmän kilpailemaan koulutuspaikoista ja koulutettavista nuorista. 
 
Nyt on oikea hetki keskustella siitä, mihin pääosin julkisin varoin toimivan koulutusyhtiön käyttömenot on kohdistettu ja kuinka ne tulevaisuudessa tulee kohdistaa.
 
Hyrian konsultti- ja asiantuntijapalveluihin ja matkoihin  kohdistuvat menot eivät ole yhtiön ydintoimintaa ja niiden tulee olla kohtuullisia.   
 
Pystyykö hallitus turvaamaan ammatillisen koulutuksen kehityksen ja tulevaisuuden alueellamme ?
 
 
Sinikka Ala-Paavola, Hyvinkää
Olli Savela, Hyvinkää
Mikko Lund, Riihimäki