Aamuposti 20.10.2014
Valtuutetun puheenvuoro

Hyvinkää leikkaa lapsiperheiltä

 

Muiden valtuustopuolueiden kuin vasemmistoliiton hyväksymä budjettisopimus on ankeaa luettavaa erityisesti lapsiperheiden kannalta.

 

Peruskoulun ryhmäkokoja kasvatetaan ensi syksystä alkaen 2-3 oppilaalla. Ryhmien pienentämiseen aiemmin saatua valtionapua ei aiota hakea. On hämmästyttävää, että muut puolueet ovat nyt hylänneet opetusryhmien pienentämisen.

 

Kahden vuoden kuluttua saatetaan lopettaa useampi kyläkoulu, millä myös tavoitellaan ryhmäkokojen kasvattamista. Samalla lakkautettaisiin kyläkoulujen yhteydessä olevat päiväkodit ja esikoulut.

 

Muitakin pieniä päiväkoteja lopetetaan, vaikka ne ovat olleet suosittuja. Ensi vuonna aiotaan lakkauttaa ainakin Päiväpirtin ja Tallimiehen päiväkodit. Säästöä tuskin syntyy, koska kiinteistöt jäävät kaupungille ja lapset pitää joka tapauksessa hoitaa.

 

Lasten kotihoidon Hyvinkää-lisä saatetaan lakkauttaa ensi kesäkuusta alkaen. Se on ollut merkittävä tuki monelle pienituloiselle. On kyseenalaista, säästetäänkö tässäkään loppujen lopuksi mitään, koska lapsia saattaa hakeutua kunnalliseen päivähoitoon enemmän.

 

Metsäkaltevan asukkaille luvattua koulua ei rakenneta. Vain ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat saisivat käydä koulua asuinalueellaan.

 

Kaikkiaan kaupungin henkilöstöä aiotaan vähentää ensi vuonna ainakin 100 työntekijällä. Peruskoulusta vähennetään 33 opettajaa, siivoojia vähennetään 10, keittiöhenkilökuntaa 9, hoitajia 20, lähinnä siis suorittavan tason työntekijöitä.

 

Kaikki tuskin hoituvat eläköitymisillä. Määräaikaisia työsuhteita katkeaa ja irtisanomisiinkin saatetaan joutua.

 

Palkkatukityöllistämisen työjaksoja lyhennetään 12 kuukaudesta 6 kuukauteen, mikä sekin kohdistuu heikoimmassa asemassa oleviin.

 

Pääterveysaseman vuodeosastoa ollaan ajamassa alas ja potilaspaikat vähenevät 66 paikasta 40 paikkaan. Myös Paavolan vanhainkodin hoitopaikkoja vähennetään. Potilaita siirretään yksityisiin palvelutaloihin, joten kaupungin menot tuskin pienenevät. Vanhusten menot ainakin nousevat.

 

Samaa vanhustenhoidon yksityistämistä edistää Mäntykodon toimintojen siirtäminen pääomasijoittajien omistamalle Mehiläiselle, mitä kokoomusjohtoinen säätiö on ajanut ja minkä kaupunginhallitus on hyväksynyt.

 

Mehiläinen on saanut kyseenalaista mainetta keplottelemalla itselleen minimaaliset verot sekä erottamalla kuntoutusjohtajansa tämän kritisoitua masennuslääkkeiden liiallista käyttöä.

 

Kenttäkadun hammashoitola aiotaan lakkauttaa ensi vuonna.

 

Leikkauslista sisältää jonkin verran myös säästöjä, jotka voimme hyväksyä, mutta ne jäävät ensi vuonna ehkä 1-2 miljoonaan euroon.

 

Kuntatalous on kriisissä ennen kaikkea siksi, että hallitukset ovat tällä vaalikaudella leikanneet valtionosuuksia reippaasti, noin puolentoista veroprosentin verran. Uskoisin, että moni olisi valmis maksamaan hieman enemmän kunnallisveroa, jos se takaisi kohtalaiset palvelut.

 

Perimmäinen ratkaisu olisi tietysti valtionosuuksien palauttaminen entiselle tasolle, kunnallisveron muuttaminen progressiiviseksi ja sen periminen myös pääomatuloista.

 

 

Olli Savela

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu (vas)

 

 

Aamuposti 29.10.2014

Perussuomalaisten puheet ja teot ristiriidassa
 
 
Leena Meren kirjoituksesta (AP 24.10.) voi lukija saada käsityksen, että olisin ehdottanut kunnallisveron korottamista 2 - 3 prosenttiyksikköä lähivuosina. Mitään sellaista en ole tietenkään ehdottanut vaan väite on Meren kuvittelun tulosta.
 
Kunnallisvero kohdistuu raskaasti pieni- ja keskituloisiin, kuten Merikin toteaa. Kunnallisvero on melkein tasavero, progressiivinen vain pienimpien tulojen osalta.
 
Pelkkää kansaneläkettä tai takuueläkettä saava ei joudu maksamaan kunnallisveroa. Sen sijaan hän joutuu kyllä maksamaan kiinteistöveroa joko suoraan tai sitten hoitovastikkeessa tai vuokrassa.
 
Kaupunginhallituksessa Meri kannatti asuinrakennusten kiinteistöveron korottamista melkein 30 prosentilla päinvastoin kuin Vasemmistoliiton edustaja. Se lisää kaikkien veroja, myös pienituloisen eläkeläisen, vaikka Meri kirjoittaa, että ”pienituloiset ovat tulleet verojen suhteen maksukykynsä päähän.”
 
Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet kannattavansa ”menosopeutusta” eli koulujen ryhmäkokojen suurentamista, Hyvinkää-lisän lakkauttamista, pienten päiväkotien lopettamista, ainakin 100 kaupungin työntekijän vähentämistä, työllistämisjaksojen lyhentämistä, vanhainkotipaikkojen vähentämistä, vuokra-asuntojen myymistä ja muita ”säästötoimia”.
 
Jos vaatimattomalla veroprosentin korotuksella voidaan estää edes osa näistä leikkauksista, ei sitäkään vaihtoehtoa voi sulkea pois.
 
 
Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas)
Hyvinkää