Aamuposti 5.5.2016

Lukijalta

 

Sveitsin hanke haluttiin ilmiselvästi pitää salassa

 

Finex Capitalin ja Hyvinkään kaupungin välinen sopimus Sveitsin alueen maankäytöstä ynnä muusta herättää edelleen kysymyksiä.

 

Tiettävästi kaupunginhallitus käsitteli asiaa jo viime vuoden puolella pöytäkirjan ulkopuolella. Tuolloin asiaa ei tuotu julkisuuteen vaan se pidettiin salassa.

 

Asia tuli julkisuuteen, kun 15. helmikuuta kaupunginhallitukseen tuotiin suunnitteluvarauksen antaminen Finex Capitalille. Aikaa oli varattu tämän vuoden loppuun asti. Sitten jo 21. maaliskuuta tuotiinkin hallitukseen yllättäen valmis sopimuspaketti päätettäväksi.

 

Koko hankkeesta ei selvästikään ole haluttu laajaa kansalaiskeskustelua, vaikka hankkeen luonteen ja laajuuden vuoksi se olisi ehdottomasti tarpeen. Kuntalaisten kuuleminen on ollut täysin näennäistä, kun samaan aikaan on jo ollut olemassa yksityiskohtainen suunnitelma.

 

Jopa 5-6-kerroksisten kerrostalojen rakentaminen välittömästi Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueen molemmin puolin on täysin sopimatonta. Vaikka rakentaminen ei kohdistukaan suoraan luonnonsuojelualueelle, on sillä ilman muuta merkittävä vaikutus luonnonsuojelualueeseen.

 

Laaja asutus luonnonsuojelualueen vieressä kuluttaa väistämättä kulumiselle ja eroosiolle hyvin herkkää harjumaastoa. Myös puusto ja kasvillisuus kärsivät ja yleinen roskaaminen lisääntyy.

 

Sveitsinpuisto on kuulunut myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan jo vuodesta 1984 alkaen.

 

Finexille luvattu 40 000 kerrosneliön rakennusoikeus vastaa karkeasti 500 kerrostaloasuntoa. Hyvinkäälle on 2000-luvulla valmistunut keskimäärin noin 100 kerrostaloasuntoa vuodessa, joten kyse on kaupungin viiden vuoden koko kerrostalotuotannosta. Mitään ylimääräistä asuntojen kysyntää tämä ei tarkoita vaan Finexin rakentaminen olisi pois muilta rakentajilta.

 

Onko tämä oikein muita rakennuttajia ja rakennusliikkeitä kohtaan? Se merkitsee myös sitä, että esimerkiksi Hangonsillan alueen rakentaminen tulee viivästymään. Mitään ylimääräistä 10 miljoonan euron tuloa rakennusmaan myynnistä ei kaupungille ole myöskään tulossa päinvastoin kuin on annettu ymmärtää.

 

Kaupungin pitää myös järjestää kustannuksellaan vähintään kolmen vuoden ajan säännöllinen bussiyhteys keskustasta hotellille. Uimalan ja hotellin välille, luonnonsuojelualueelle, pitää rakentaa katu, epäilemättä kaupungin kustannuksella.

 

Kaupungin pitää myös lisätä matkailumarkkinointia 100 000 eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Hotellitoimintaa varten pitää kaavoittaa 1 300 kerrosneliömetriä lisää rakennusoikeutta ilman korvausta.

 

Myös uimalan muuttaminen kylpyläksi ja lämmitetyn yhdyskäytävän rakentaminen hotelliin on merkittävä tukitoimi. Jos uimala jaetaan kahtia, palvelisi kylpyläosa ensisijaisesti hotellin asukkaita. Heillä pääsy kylpylään sisältyisi luultavasti hotellihuoneen hintaan. Sopimuksesta voi päätellä, että hotellin anniskeluoikeudet ulottuisivat kylpylään ja kuntosali siirtyisi hotellin toiminnaksi.

 

Voi myös kysyä: mistä rahat? Kylpylän takiako meillä on korotettu terveyskeskusmaksuja, suurennettu koulujen ryhmäkokoja, lopetettu päiväkoteja, rajataan oikeutta päivähoitoon, lopetetaan Hyvinkää-lisän maksaminen jne.?

 

Erikoista on myös se, että kaupungin pitää sijoittaa hankkeeseen 2 miljoonaa euroa. Tällä hinnalla kaupunki saa omistukseensa hotellin itäpuolella olevan vajaan hehtaarin kokoisen maa-alueen, joka on tällä hetkellä pääasiassa pysäköintialuetta.

 

Kyseisen tontin arvo kaupungin omistuksessa ei ole missään nimessä 2 miljoonaa euroa vaan murto-osa siitä. Tässä on ilmeinen riski, että tontti jää pysyvästi kaupungille.

 

Ylipäänsä ihmetyttää, minkä takia sopimuksessa on tällainen tilapäinen rahoitusjärjestely. Eikö Finexin rahoitus olekaan varmalla pohjalla? Tarvitseeko Finex jostakin pikaisesti 2 miljoonaa euroa aloittaakseen hotellin remontin?

 

Herää kysymys, ovatko kaupungin tukitoimet sopusoinnussa kilpailun neutraliteettia koskevien säädösten kanssa. Onhan selvää, että lähiseutujen muut hotellit ja majoitusliikkeet joutuvat sopimuksen takia heikompaan asemaan keskinäisessä kilpailussa. Hotellitoiminnan tulee itsessään olla kannattavaa ilman yhteiskunnan tukitoimia.

 

Ihmetyttää myös vihreiden myönteinen kanta hankkeeseen. Luulisi, että ”kokoomuksen puisto-osasto” sentään suojelisi puistoja.

 

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu (vas)

Hyvinkää