Tiedonantaja 17.4.2009

 

Terveysbisnes tulee kalliiksi kunnille

 

Kuntien terveyspalveluita ollaan yhdistämässä vähintään 20 000 asukkaan väestöpohjaa vaativiksi terveyskeskuksiksi osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Tämäkään ei kaikille riitä vaan STM:n virkamiehet ehdottavat jo 40 – 50 000 asukkaan terveyspiirejä. 

 

Väitetään, että terveyskeskuksen kustannustehokkain väestöpohja olisi noin 25 000 asukasta. Jos näin on, eikö silloin ensimmäinen tehtävä olisi hajottaa nykyiset suurten kaupunkien terveyskeskukset pienemmiksi ? Kukaan ei ole ehdottanut sitä.

 

Samaan aikaan kuntien terveyskeskuspäivystyksiä ollaan lopettamassa ja yhdistämässä sairaaloiden päivystyksiin, mikä monissa tapauksissa pidentää huomattavasti matkaa lääkäriin ja vaarantaa monen potilaan turvallisuuden. Näin on tehty esimerkiksi Hyvinkäällä, jossa kaupungin oma päivystys on asteittain lopetettu.

 

Vuoden 2007 alusta kaupunki on ostanut päivystyksen kokonaan Hyvinkään sairaalalta. Samalla päivystyksen menot kaupungille kasvoivat kertaheitolla 32 prosenttia edellisestä vuodesta. Palvelu ei suinkaan parantunut vaan varsinkin alussa odotusajat pitenivät huomattavasti. HUS on puolestaan yksityistänyt Hyvinkään sairaalan päivystyksen lääkäripalvelut. Ne ostetaan nykyään kokonaan Mediverkko Oy:ltä.

 

Vuokralääkärit tulevat tunnetusti kalliiksi. Esimerkiksi Timo Mäntysen valmisteilla olevan väitöstyön aineistossa vuokralääkäreiden palkkakulut olivat 27 euroa potilasta kohti ja virkalääkäreiden 19 euroa (Lääkärilehti 11.12.2008). Vielä suurempi kustannus tuli siitä, että vuokralääkärit lähettivät potilaita erikoissairaanhoitoon kaksi ja puoli kertaa useammin kuin virkalääkärit.

 

* * *

 

Yritykset houkuttelevat lääkäreitä verotuksella. Tuloja on voinut nostaa kevyemmin verotettuina osinkoina. Tähän on tulossa muutos, mutta vain osittain. Yhden henkilön osakeyhtiöiden jakamat osingot verotetaan edelleen osinkoina.

 

”Saman tien kuin hallituksen esitys tulee, järjestelyjä aletaan muuttaa”, sanoo EK:n johtaja Tero Honkavaara  ja pitää koko muutosta turhanpäiväisenä (Kauppalehti 27.1.2009). Todellinen muutos olisikin vasta se, että osinkoja ja muita pääomatuloja alettaisiin verottaa saman progressiivisen veroasteikon mukaan kuin palkkojakin. Sellaista esitystä on turha odottaa porvarihallitukselta.

 

Tässä tilanteessa kunnista pitäisi löytyä jämäkkyyttä kerta kaikkiaan kieltäytyä vuokralääkäreistä. Aika pian kuntien omatkin virat alkaisivat täyttyä.

 

Yhteiskunta tukee yksityislääkärien toimintaa muillakin tavoilla. KELA:n maksama korvaus yksityislääkärillä käynnistä on suoraa yritystukea, joka nostaa käynnin hintaa. Korvaus pitäisi asteittain poistaa ja käyttää rahat julkisen terveydenhoidon parantamiseen.

 

Suomessa sallitaan myös lääkärien toimia yhtä aikaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Monessa maassa se ei ole mahdollista eikä Suomessakaan muilla aloilla.

 

* * *

 

On käymässä toteen se, mistä me kommunistit alun perinkin varoitimme. Kuprun ja keskittämisen todellisena tavoitteena eivät ole säästöt vaan palvelujen yksityistäminen. Se johtaa kalliimpiin kustannuksiin, ei halvempiin.

 

Suuremmat yksiköt ovat yritysten kannalta kiinnostavampia. Talouselämä-lehtikin (6/2009) sen toteaa: ”Tuleva terveydenhoitolaki ajaa yritykset yhteen tai verkostoiksi, sillä kilpailutusten koko kasvaa”.

 

Terveys- ja hoivabisnekselle onkin tyypillistä voimakas keskittymisprosessi. Isot, yleensä pääomasijoittajien omistamat yritykset ostavat jatkuvasti pienempiä yrityksiä pois markkinoilta. Attendo Medone ja Mehiläinen ovat jo ulkomaisessa omistuksessa.

 

* * *

 

Tämä viimeinen osio jäi lehdestä pois tilaongelmien takia:

 

Hyvinkäällä Mainio Vire Oy (entinen Medivire Hoiva) rakentaa jo toista hoivakotia Martin uudelle omakotialueelle. Rakennuslupa on myönnetty vanhusten palvelutalolle, mutta nyt yritys on muuttamassa taloa mielenterveyskuntoutujien palvelutaloksi, jotta saa sen täyteen. Jo toiminnassa olevasta vanhusten palvelutalosta Mainio Vire perii ylisuuria 170 euron vuorokausimaksuja. Voittojensa maksimoimiseksi se on ilmoittanut uudelle talolle väärän käyttötarkoituksen ilmeisen tahallaan.

 

Toinen asia on, että naapurit ovat pelästyneet mielenterveyskuntoutujista ja luulevat, että heistä aiheutuu häiriötä. Tämä pelko on tietysti turha. Mielenterveyskuntoutujat eivät ole sen oudompia ihmisiä kuin muutkaan.

 

 

Olli Savela

Kirjoittaja on hyvinkääläinen kaupunginvaltuutettu