Kataisen hallitus leikkaa kunnilta yli miljardin vuodessa

Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallitus leikkaa kuntien tuloja neljän vuoden aikana ainakin 4,5 miljardia euroa eli yli miljardi euroa vuodessa. Kuntien tuloja leikkaamalla hallitus heikentää kuntien mahdollisuuksia järjestää opetus-, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut asukkailleen.

Hallitus leikkasi vuoden 2012 budjetissa kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia 631 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 budjetissa niitä leikataan edelleen 125 miljoonaa euroa lisää. Kehysbudjetin mukaan leikkaukset jatkuvat vuosina 2014 ja 2015 siten, että vuonna 2015 valtionosuudet jäävät jo yli 1,1 miljardia euroa pienemmiksi kuin ilman leikkauksia. Yhteensä neljän vuoden aikana kunnilta jää saamatta 3,4 miljardia euroa valtionosuuksia.

Peruspalveluiden valtionosuuksien lisäksi kunnilta on leikattu tänä vuonna opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia kymmeniä miljoonia euroja. Ensi vuonna hallitus jäädyttää niiden indeksikorotukset, minkä takia kunnat menettävät 50 miljoonaa euroa, mikä toistuu seuraavina vuosina.

Hallitus väittää, että valtionavut kasvavat ensi vuonna 180 miljoonaa euroa tästä vuodesta. Tähän lukuun on päästy siten, että mukaan on laskettu peruspalveluiden indeksikorotus ja väestökasvun vaikutus.

Indeksikorotukset ovat kuitenkin lakisääteisiä korotuksia, joilla valtio osallistuu kuntien kustannusten nousuun. Viime vuosina indeksikorotukset ovat kylläkin jääneet liian pieniksi verrattuna kustannustason nousuun ja kuntien rahoitusosuus on kasvanut.

Valtiovarainministeriön omassakin tiedotteessa todetaan: ”Hallituksen budjettiesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan kokonaisuudessaan heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2012 verrattuna nettomääräisesti 193 miljoonalla eurolla.” Totuus on, että kuntien rahoitusasema heikkenee jälleen ensi vuonna.

Valtionosuuksien karsimisen lisäksi hallitus alensi jo tänä vuonna kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta, minkä seurauksena kunnat menettävät noin 260 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoteen. Neljän vuoden aikana kunnilta jää saamatta noin miljardi euroa yhteisöverotuloja.

Kun lasketaan yhteen kaikki valtionosuuksien leikkaukset ja yhteisövero-osuuden pienentäminen, on kuntien menetys neljän vuoden aikana ainakin 4,5 miljardia euroa eli keskimäärin yli miljardi euroa vuodessa.

Olli Savela
kaupunginvaltuutettu
Hyvinkää