Johtajasopimus hyväksytään siten muutettuna, että palkka on 13 000 euroa kuukaudessa.


Perustelut: Keusoten johtajan palkka on ollut 12 800 euroa kuukaudessa. Johtajan tehtävät eivät oleellisesti muutu siirryttäessä hyvinvointialueelle. Erikoissairaanhoito säilyy HUS:ssa ja pelastustoimen tuottaa Vantaan-Keravan hyvinvointialue. Johtajan palkan korottaminen 15 000 euroon lisää myös painetta korottaa seuraavan tason johtajien palkkoja.

Keusoten johtajan palkka on ollut 12 800 euroa kuukaudessa. Johtajan tehtävät eivät oleellisesti muutu siirryttäessä hyvinvointialueelle. Erikoissairaanhoito säilyy HUS:ssa ja pelastustoimen tuottaa Vantaan-Keravan hyvinvointialue. Johtajan palkan korottaminen 15 000 euroon lisää myös painetta korottaa seuraavan tason johtajien palkkoja.