Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Teen seuraavan muutosesityksen: ”Poistetaan taulukosta 8 toimipisteverkoston karsiminen (yhteensä 3 390 000 euroa) ja tehdään vastaava muutos investointisuunnitelman muihin kohtiin (taulukot 1 ja 3). Toimipisteverkostosta päätetään myöhemmin, joten mahdolliset säästöt eivät ole vielä tiedossa.”


Tässä on nyt väärä järjestys päätöksenteossa. Koska toimipisteverkostosta päätetään vasta ensi vuonna, emme vielä tiedä, paljonko siitä mahdollisesti saadaan säästöjä. Suhtaudumme erittäin kriittisesti esimerkiksi terveysasemien sulkemiseen, mutta tällä investointisuunnitelmalla meitä aluevaltuutettuja pyritään etukäteen sitouttamaan esitettyjen euromäärien säästämiseen vuokratiloista.


Jo ensi vuonna toimitiloista aiotaan säästää 2,5 miljoonaa euroa. Jossakin on varmaan laskelma ja suunnitelma, mistä tiloista aiotaan luopua, jotta tähän päästään. Palveluverkkosuunnitelman luonnoksessa on viittaus pieniin terveysasemiin: Rajamäki, Jokela, Kellokoski ja Pornainen. Niitä tarvitaan jatkossakin, jotta asukkaiden lähipalvelut voidaan turvata. Tämä on erityisen tärkeää ikäihmisille ja kaikille, joilla ei ole autoa käytettävissä.


Säästöjen saaminen vuokratiloista luopumalla ei ole myöskään yksinkertainen asia. Laki velvoittaa, että hyvinvointialueet vuokraavat kuntien tilat vähintään kolmeksi vuodeksi. Emme voi sinä aikana irtisanoa vuokrasopimuksia, ellei kuntien kanssa asiasta erikseen sovita. Kunnat taas tuskin ovat halukkaita luopumaan asukkaidensa palveluista sekä vuokratuotoista ja jättämään rakennuksia tyhjilleen niin kuin useimmissa tapauksissa oletettavasti kävisi.


Investointisuunnitelmaan liittyy vielä yksi erikoisuus. Tämä investointisuunnitelma on alun perin käsitelty aluehallituksessa jo syyskuussa, koska se piti toimittaa lokakuun alkuun mennessä ministeriöille. Ministeriöiden on puolestaan määrä hyväksyä suunnitelma marraskuun loppuun mennessä eli ensi viikolla. Olisi ollut suotavaa, että aluevaltuusto olisi voinut päättää asiasta jo aiemmin eikä vasta nyt.


Tästä herää myös kysymys, paljonko aluehallinnolla on todellista itsenäistä päätösvaltaa, kun lopullisen päätöksen tästä suunnitelmasta tekevät ministeriöt eikä aluevaltuusto.