Keski-Uudenmaan aluevaltuusto käsitteli eilen isoja asioita.

Hallintosääntö oli taas kerran muutettavana. Aluevaltuuston päätösvalta on rajattu varsin kapeaksi, toiminta on hyvin viranhaltijavaltaista. Keväällä on kyllä tarkoitus muuttaa eri luottamuselinten euromääräisiä päätösvallan rajoja.

Valtuusto päättää nyt vain hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, hallitus päättää kaikkien muiden virkojen osalta. Esitin, että valtuusto päättäisi myös muiden johtajien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Taustalla on hallituksen viime viikon päätös nimetä Keusoten entinen johtaja hyvinvointialueen johtajaylilääkärin ja tutkimus- ja kehitysjohtajan virkaan. Jäin tuolloin yksin esittämään asian jättämistä pöydälle, kunnes valtuusto on päättänyt hallintosäännön muutoksesta. Tähän emme pysty enää vaikuttamaan, mutta uusien johtajien virkojen perustamiseen voimme. On puhuttu viestintäjohtajan ja tuottavuusjohtajan virkojen perustamisesta, tarpeettomia molemmat.

Esitykseni hävisi äänin 25-41. Monet ryhmät hajosivat äänestyksessä, myös meidän ryhmämme.

Valtuuston päätösvaltaan liittyi myös ensi vuoden talousarvio. Talousarvio sinänsä on 66 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä kertoo, ettei valtion rahoitus riitä palvelujen turvaamiseen.

Talousarvion mukaan valtuusto päättää vain kolmesta käyttötalouden määrärahasta: pelastustoimen (16 miljoonaa), erikoissairaanhoidon (264 miljoonaa) ja kaiken muun toiminnan (518 miljoonaa) määrärahasta (toimintakatteesta). Tein muutosesityksen näihin talousarvion sitovuustasoihin.

Esitin, että valtuusto jakaisi muun toiminnan neljään osaan: kolmeen palvelualueeseen sekä johdon ja tukitoimintojen määrärahoihin. Näin valtuusto saisi hieman lisää valtaa. Nyt valtuusto ei pysty vaikuttamaan siihen, mihin rahat tuon runsaan 500 miljoonan euron osalta käytetään.

Kuntien valtuustot päättävät kymmenistä määrärahoista ja eduskunta sadoista määrärahoista, me vain kolmesta. Hyvinvointialueen talousarvio on muutenkin ylimalkainen, siinä on vähän konkreettisia yksityiskohtia. Se ei kerro, miten hoitajaan saa paremmin yhteyden tai miten lääkärille pääsy helpottuu.

Kömmähdyksen takia esitykseni jäi vaille kannatusta, joten siitä ei äänestetty. Toiveissa on kuitenkin, että jatkossa valtuuston valtaa lisätään.

Asiakasmaksuista vapauttamisesta saimme läpi toimenpidealoitteen, jossa esitimme sähköisen ja paperisen lomakkeen laatimista maksuvapautuksen hakemiseksi sekä sen varmistamista, että kaikki työntekijät asiakastyössä ovat tietoisia maksuvapautuksen mahdollisuudesta ja ohjaavat asiakasta tähän mahdollisuuteen.

Strategiasta esitin poistettavaksi tavoitetta: ”Asukaskohtaiset kustannukset eivät nouse (3 660 euroa/asukas).” Tavoite on täysin epärealistinen, kun Attendo ja muut yksityiset palvelutuottajat ovat esittäneet jopa 30 prosentin hinnan korotuksia. Muutkin hinnat ja palkat ovat kohoamassa. Kustannukset kasvavat myös väestön ikääntymisen takia.

Esitykseni äänestettiin nurin äänin 46-23, mikä kertoo, että aluevaltuuston enemmistö on pahasti irrallaan todellisuudesta.