ValtuustoaloiteHyvinkään kaupunki, Tuusulan kunta ja monet muut kunnat ovat jo vuosia julkistaneet tiedot ostolaskuistaan verkkosivuillaan avoimena ja julkisena datana. Tiedot sisältävät kaikki ostetut tavarat ja palvelut jaoteltuna kustannuspaikkojen, tiliryhmien ja toimittajien mukaan. Hyvinkäällä tiedot on julkaistu havainnollisella Microsoftin Power BI sovelluksella (https://www.hyvinkaa.fi/kaupunki-ja-hallinto/hyvinkaatietoa/taloustietoa/).

Julkisten taloustietojen läpinäkyvyys on tärkeää demokratian toteutumisen kannalta. Avoin data antaa asukkaille ja yrityksille helppokäyttöisen mahdollisuuden seurata julkisten varojen käyttöä. Avoimuus on myös omiaan ehkäisemään mahdollisia väärinkäytöksiä. Talousdatan läpinäkyvyydellä haetaan kunnissa myös säästöjä.

Me allekirjoittaneet aluevaltuutetut esitämme, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue alkaa julkaista ostolaskunsa verkkosivuillaan avoimena datana.16.2.2023