Aluehallitus päätti eilen käynnistää talouden tasapainottamis- ja muutosohjelman valmistelun. Ohjelman nimi tosin muutettiin ”hyvinvointialueohjelmaksi”, millä epäilemättä halutaan kaunistella asiaa. Päätösehdotusta muutettiin muutenkin, mutta oleellisia muutoksia siihen ei tehty.

Päätökseksi tuli:

Aluehallitus päättää käynnistää Hyvinvointialueohjelman valmistelun. Yhtenä tavoitteena on kattaa vuoden 2023 aikana tarkentuva alijäämä valtiovarainministeriön vaatimuksen mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Hyvinvointialueohjelmaan sisältyy myös jo aiemmin aloitettu ja nyt päivitettävä Talouden ja toiminnan kestävän kehityksen ohjelma (TTKK-ohjelma) sekä kevään aikana valmisteltava henkilöstöohjelma ja palveluiden verkostosuunnitelma. Alustavien laskelmien mukaan tasapainottamisen tarve on noin 100 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu vielä kevään kuluessa.”

Tein alkuperäiseen esitykseen kolme muutosehdotusta:

1. Tämän vuoden säästötavoitteesta poistetaan maininta vähintään 10 miljoonasta eurosta.

Päätökseen lisätään:

2. Tasapainottamista ja säästöjä ei voi kohdistaa omien työntekijöiden palkkakuluihin.

3. Palveluihin pääsyn kriteerejä ei tule tiukentaa.”

Kun päätösehdotusta muutettiin, siitä jätettiin pois tuo tämän vuoden 10 miljoonan säästötavoite, joten peruutin tämän ensimmäisen esityksen. Kaksi lisäysehdotusta jätin voimaan ikään kuin evästyksenä valmistelijoille, mutta kukaan muu ei halunnut tällä tavalla evästää ohjelman valmistelua.

Jätin päätökseen eriävän mielipiteen:

”Säästöjen kohdistaminen omien työntekijöiden palkkakuluihin vähentämällä työntekijöitä tai lomauttamalla heitä vain pahentaa taloudellista tilannetta, koska palveluiden turvaaminen vaatii henkilökuntaa. Jos omaa henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, joudutaan turvautumaan kalliimpaan ostotyövoimaan.

Palveluihin pääsyn kriteerejä ei tule tiukentaa, koska se kostautuu myöhemmin, kun ihmiset eivät saa ajoissa tarvitsemaansa terveydenhoitoa tai sosiaalipalvelua.

Sopeutusohjelman arvioitu euromäärä 100 miljoonaa euroa on yliampuva.”

Tämän vuoden alkuperäinen talousarvio oli noin 66 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime perjantaina VM julkaisi arviolaskelmat siitä, paljonko hyvinvointialueille maksetaan lisää sen perusteella, että kuntien tilinpäätökset 2022 osoittavat suurempia sote-menoja kuin vuoden 2022 talousarviot. Arvion mukaan Keski-Uusimaa saisi tätä lisärahoitusta 30 miljoonaa euroa. Se maksetaan vain osittain tänä vuonna ja pääosin ensi vuonna, mutta koko summa pitää kirjata tämän vuoden tilinpäätökseen. Toisin sanoen alijäämä pienenee tämän perusteella jo 36 miljoonaan euroon.

Lisäksi valtio jakaa 350 miljoonaa kertakorvausta, jota ei saa käyttää varsinaisiin palveluihin vaan ”palvelujen kehittämiseen”, vaikka Kiuru alun perin vaatikin rahaa hoitovelan korjaamiseen. No, palvelujen ja palvelujen kehittämisen ero on kyllä veteen piirretty viiva. Vielä ei ole tietoa, paljonko Keusote tuosta potista saa, mutta joka tapauksessa sekin pienentää alijäämää vielä lisää.