SKP:n valtakunnallinen vaalilehti Jako uusiksi 2007

 

Robin Hoodilta mallia tulonjakoon

 

Rikkain prosentti tienaa yhtä paljon kuin kolmasosa kansasta

 

Suomi on rikkaampi kuin koskaan ennen. Bruttokansantuotteen arvioidaan olevan tänä vuonna reaalisesti jo 50 prosenttia suurempi kuin se oli vuonna 1990. Talouskasvu jatkuu, mutta sen hedelmät jakautuvat entistä epätasaisemmin kansalaisten kesken.

 

Voittojen osuus paisunut

 

Työtulojen osuus on pudonnut kahteen kolmasosaan yrityksissä aikaansaadusta arvonlisäyksestä ja voittojen osuus noussut yhteen kolmasosaan. Vielä 80-luvulla työtulojen osuus oli keskimäärin 78 prosenttia. Voittojen osuus on kasvanut palkkojen kustannuksella melkein kaikilla aloilla, mutta erityisen paljon teollisuudessa, kaupassa ja liikenteessä. Jos palkkojen osuus kansantulosta halutaan palauttaa samalle tasolle kuin se oli 80-luvulla, pitäisi palkkoja korottaa suunnilleen viidenneksellä.

 

Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät

 

Kasvaneet voitot ovat päätyneet osinkoina ja myyntivoittoina omistajille. Myös optiot ovat lisänneet tuloeroja. Verotilastojen mukaan rikkaimman yhden prosentin veronalaiset bruttotulot ovat yhtä suuret kuin pienituloisimmalla kolmanneksella yhteensä. Kun rikkaimman prosentin reaalitulot ovat vuoden 1990 jälkeen kolminkertaistuneet, ovat köyhimmän kymmenesosan reaalitulot polkeneet paikallaan.

 

Hallitusten tietoisen politiikan tulos

 

Tuloerojen kasvu ei ole sattumaa vaan hallitusten tietoisen politiikan tulos. Siirtyminen pääomatulojen alhaiseen tasaverotukseen vuonna 1993 lisäsi tuloeroja merkittävästi samoin kuin se, että tuloveroja on kevennetty viime vuosina suurituloisia suosien.

 

Eläkeläisiä, työttömiä ja muita sosiaalietujen varassa eläviä rangaistaan palkansaajia kireämmällä verotuksella samaan aikaan, kun osinkoja, myyntivoittoja ja muita pääomatuloja saavia suositaan palkansaajia keveämmällä verotuksella. Oikeudenmukaisuus edellyttää, että kaikkia tuloja verotetaan samoin perustein.

 

Suurin osa suomalaisista haluaa kaventaa kasvaneita tuloeroja. Se edellyttää riittävän perustulon turvaamista kaikille ja tulojen tasaamista progressiivisella verotuksella.

 

Olli Savela

Kirjoittaja on hyvinkääläinen yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu