Uudenmaan näköala 2/2012

 

Kataisen verolinja hakoteillä

 

Kataisen hallitus on päättänyt yhteensä jo yli 5 miljardin euron veronkorotuksista ja menoleikkauksista valtion talouteen. Jo hallitusohjelmassa ja tämän vuoden budjetissa päätettiin 2,5 miljardin euron leikkauksista ja veronkorotuksista.

 

Aika harva on tainnut huomata, että koko valtionhallinnon alijäämä oli viime vuonna enää 5,5 miljardia euroa. Vielä edellisenä vuonna alijäämä oli 9,5 miljardia euroa. Todella huomattava vajeen supistuminen tapahtui siis jo ennen hallituksen leikkausohjelman toimeenpanoa. Alijäämä oli niin pieni, että valtionvelka ei suhteessa kansantalouden kokoon (bruttokansantuotteeseen) enää kasvanut viime vuoden aikana.

 

Näyttääkin ilmeiseltä, että verotulot kasvavat talouden elpyessä ja valtion alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna, myös ilman sopeutustoimia. Velka saattaa kasvaa euromääräisesti vielä pari vuotta, mutta suhteessa kansantalouden kokoon se pienenee, mikä on tässä tilanteessa aivan riittävää valtiontalouden kestävyyden turvaamiseksi.

 

Siitä huolimatta maaliskuun kehysriihessä Kataisen hallitus päätti vielä 2,7 miljardin euron ”sopeutuksesta”. Muun muassa sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto rikkoivat karkeasti lupauksensa olla korottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisäveron korotus rasittaa suhteellisesti eniten pienituloisia. Se siirtyy suoraan hintoihin ja merkitsee reaalitulojen laskua. Samalla se heikentää erityisesti palvelualojen pienyrittäjien tilannetta.

 

Suurituloisten verotukseen tehdyt kiristykset – yhteensä 115 miljoonaa euroa – ovat arvonlisäveron korotukseen nähden pelkkää kosmetiikkaa. Sitä paitsi samaan aikaan pääomasijoittajille myönnetään uusia verohelpotuksia noin 200 miljoonaa euroa keventämällä myyntivoittoverotusta. Myös yhteisöveroa kevennetään verovähennyksillä 480 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksia leikataan 520 miljoonaa euroa entisen 630 miljoonan euron lisäksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia leikataan luopumalla indeksikorotuksista. Nämä leikkaukset johtavat kuntien palveluiden heikentämiseen ja kunnallisverotuksen kiristämiseen. Otetaan taas askel tasaveron suuntaan.

 

Mikä on vaihtoehto Kataisen hallituksen toimille?

 

Kuntien taloutta voidaan oleellisesti kohentaa luopumalla valtionosuuksien leikkauksista ja saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin. Niitä pitää verottaa samalla tavalla kuin palkkatuloja. Osinko- ja muiden pääomatulojen keveälle verotukselle ei ole perusteita.

 

Valtiontalouden vahvistamiseksi voidaan peruuttaa 1990-luvun puolivälin jälkeen tehdyt veronkevennykset keskimääräistä paremmin ansaitsevien osalta. Jo näillä toimilla valtion ja kuntien rahatilanne kohentuisi miljardeilla euroilla ja muuttuisi jopa ylijäämäiseksi.

 

Olli Savela

Yliaktuaari ja kaupunginvaltuutettu