Aseman kauppakeskus tulee kalliiksi veronmaksajille

 

Julkaistu Aamupostissa 29.5.2004

 

Hyvinkään keskustan kehittämistoimikunnan selvityksestä on annettu kuva, että se puoltaisi Aseman kauppakeskusta. Mielestäni selvityksestä ei voi tehdä tällaista johtopäätöstä, vaikka se onkin tarkoitushakuisesti laadittu. Selvityksessä tullaan esimerkiksi siihen tulokseen, että Aseman kauppakeskus on veronmaksajien kannalta kaikkein kallein vaihtoehto. Vaikka raha ei tietenkään saa olla ainoa eikä edes tärkein kriteeri hankkeesta päätettäessä, puhuvat kalliit kustannukset vahvasti Aseman kauppakeskusta vastaan.

 

Tarkalleen lukien Aseman kauppakeskus on selvityksessä toiseksi kallein vaihtoehto. Kalleimmaksi vaihtoehdoksi toimikunta on laskenut ns. Tasku-vaihtoehdon. Se ei kuulunut toimikunnalle annettuihin alkuperäisiin vaihtoehtoihin, mutta on ilmeisesti lisätty mukaan, jotta Aseman kauppakeskus ei näyttäisi kalleimmalta vaan vähän siedettävämmältä. Todellisuudessa Tasku-vaihtoehdon kalleus on saatu aikaan kyseenalaisin perustein. Sen kustannuksiin on luettu valtuustosali ym. menoja, joita ei ole mukana muissa vaihtoehdoissa.

 

o o o  

 

Selvityksessä arvioidaan uuden koulun rakentamisen maksavan 10 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen ja Hangonsillan koulun alueen kunnallistekniikka maksaisivat myös 10 miljoonaa euroa. Kaupungin menot olisivat siten 20 miljoonaa euroa. Tulopuolelle on kirjattu tontin myyntitulot 3,5 miljoonaa euroa sekä vuotuinen verotulojen lisäys.

 

Todellisuudessa Aseman kauppakeskus tulee kalliimmaksi. Kustannuksista puuttuvat esimerkiksi Hangonsillan koulun tontti ja koulun kalustaminen, yhteensä lähes miljoona euroa. Myös Urheilukadun sillasta olen nähnyt kaksi kustannusarviota, 1,9 miljoonaa euroa ja 2,5 miljoonaa euroa. Luvuista voi päätellä, että toimikunta on käyttänyt näistä halvempaa.

 

Eikä kouluakaan 10,1 miljoonalla eurolla rakenneta. Samankokoisen Tapainlinnan koulun kustannuksiksi on arvioitu 10,6 miljoonaa euroa eikä siihen sisälly vastaavaa keskuskeittiötä (1,2 miljoonaa euroa). Mainittakoon, että kaksi vuotta sitten Hangonsillan koulun hinnaksi arvioitiin 11,5 miljoonaa euroa plus tontti. Outoa, että uuden koulun hinta on laskenut, mutta Aseman koulun korjauskustannukset ovat nousseet alustavista arvioista.

 

o o o

 

Kauppakeskuksen tuottamat verotulot on pahasti yliarvioitu. Laskelmat tehnyt Tuomas Santasalo Ky on arvioinut kauppakeskuksen lisäävän kiinteistöverotuloja 259 000 euroa vuodessa. Arvio on tehty ikään kuin rakennuksen ja tontin verotusarvo vastaisivat niiden käypää arvoa tai olisivat ainakin liki sitä. Jokainen kiinteistöveroa maksanut tietää, että verotusarvo on huomattavasti käypää arvoa alhaisempi, joskus vain murto-osa siitä. Olisikin outoa, jos kaupungin nykyiset kiinteistöverotulot (noin 5 miljoonaa euroa vuodessa) kasvaisivat peräti viidellä prosentilla, kun samaan aikaan kaupunkimme rakennusala lisääntyisi vain yhdellä prosentilla.

 

Myös hankkeen työllisyysvaikutukset ja sitä kautta kunnallisverotulot on pahasti yliarvioitu. Selvityksessä kyllä myönnetään, että hypermarketin tulo yleensä vähentää kaupan työpaikkoja. Tämä on todettu kaupan omissa selvityksissä. ”Jos hypermarketin myyntiä ja työtuntitehokkuutta merkitään 100:lla, se on supermarketeissa 67 ja lähikaupoissa 52” (Kauppalehti 22.9.2003). Hypermarket työllistää siis vain puolet siitä mitä lähikauppa.

 

Tästä huolimatta selvityksessä on vain yksinkertaisesti oletettu, että Hyvinkäällä ei näin kävisi vaan kaupungin vetovoima kasvaisi ja hypermarket toisi 65 uutta työpaikkaa (suurin osa osa-aikaisia) erikoiskaupan työpaikkojen lisäksi. Todellisuudessa ei ole ollenkaan varmaa, että päivittäistavarakaupasta häviävien työpaikkojen tilalle niitä syntyisi erikoiskauppaan yhtä paljon. Varminta olisi arvioida työpaikkojen määrän säilyvän suunnilleen ennallaan.

 

o o o

 

Kun verotulojen lisäys arvioidaan realistisesti, jää se enintään kolmasosaan siitä 400 000 eurosta, mitä selvityksen laskelmat väittävät. Vaikka ero on euroissa pieni, sillä on merkitystä, kun laskelmat ulotetaan 30 vuoden ajalle. Selvityksen mukaan Aseman kauppakeskus maksaisi veronmaksajille yli 9 miljoonaa euroa, kun menoista vähennetään tulot 30 vuoden ajalta. Todellisuudessa kustannus on hyvinkin yli 16 miljoonaa euroa. Ja tämä voi olla vielä varovainen arvio.

 

Toinen vaihtoehto, Aseman koulujen saneeraus ja laajennus, maksaisi 6,2 miljoonaa euroa. Uutta kalustamista sekin vaatinee. Menoiksi on laskettu myös Ahjonkadun pieni laajennus ja Kauppalankadun kunnostus (1,35 miljoonaa euroa). Niiden kustannusarvio lienee yliarvioitu. Toisessa yhteydessä on nimittäin arvioitu, että Aseman kauppakeskuksen toteuttaminen säästäisi Ahjonkadun uudelleen järjestämisen kustannukset (0,3 miljoonaa euroa). Mitä ihmettä Kauppalankadulle tässä vaihtoehdossa tehtäisiin, että siihen saadaan kulumaan miljoona euroa ?

 

Kaikkiaan tämä vaihtoehto maksaisi veronmaksajille 7 – 8 miljoonaa euroa. Ero kauppakeskuksen hintaan on melkoinen. Sen kattamiseksi kaupunginhallitus on jo päättänyt, että kaupungin menoista pitää tänä vuonna säästää kaksi prosenttia, myös perusturvasta ja opetuksesta.

 

 

Aseman kauppakeskuksen hinta kaupungille, euroa

 

 

Selvityksen

Realistisempi

 

mukaan

arvio

 

 

 

Vuotuinen nettotuotto

397 000

130 000

Edellinen pääomitettuna, x 17,29

6 864 000

2 247 000

Tontin myyntitulot

3 500 000

3 500 000

Kunnallistekniikka ym.

-9 578 000

-10 178 000

Uusi koulu

-10 100 000

-11 500 000

Koulun tontti ja kalustaminen

 

-800 000

Yhteensä

-9 314 000

-16 731 000

 

 

Olli Savela

kaupunginvaltuutettu

Hyvinkää

 

 

Takaisin etusivulle