Tekoja ja aloitteita vuokralaisten eduksi

 

Julkaistu Hyvinkään vasemmistoliiton vaalilehdessä 6.10.2004

 

Vuokratakuu pieneni

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 18.10.2000 aloitteen vuokratakuujärjestelmästä luopumiseksi kaupungin vuokra-asunnoissa. Vuokralaiset joutuivat tuolloin maksamaan kahden kuukauden vuokraa vastaavan vuokratakuun.

 

Valtuusto käsitteli aloitteen 10.9.2001. Aloite vuokratakuusta luopumiseksi hävisi äänin 6 - 42, mutta aloitteen ansiosta vuokratakuu pieneni merkittävästi. Se vastaa nyt yhden kuukauden vuokraa.

 

Opiskelija-asuntoihin joustavampi käytäntö

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 14.5.2001 aloitteen opiskelija-asuntojen vuokrasopimusten solmimisesta toistaiseksi voimassa oleviksi. Tuolloin vuokrasopimukset opiskelija-asunnoissa tehtiin koko opiskeluajan kattaviksi, mikä sitoi opiskelijat kohtuuttoman pitkäksi aikaa asuntoon.

 

Valtuusto hylkäsi aloitteen 26.11.2001 äänin 6 - 39. Sen sijaan aloitteen ansiosta päätettiin, että opiskelija-asuntojen vuokrasopimukset tehdään yleensä yhden lukuvuoden mittaisiksi.

 

Vuokrat pidettävä vakaina

 

Talousarvion käsittelyn yhteydessä vasemmistoliiton valtuustoryhmä on esittänyt vuosittain Hyvinkään Vuokra-asuntojen sitoviin tavoitteisiin, että yhtiön talous pitää järjestää niin, ettei vuokria tarvitse korottaa. Viimeksi esitys hävisi äänin 7 – 42.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 10.12.2001 aloitteen vuokrien kertakorotusten rajoittamisesta kaupungin suoraan tai välillisesti omistamissa vuokra-asunnoissa kaikissa tapauksissa enintään kymmeneen prosenttiin vuodessa. Aloitteen taustalla olivat muun muassa Torikatu 19:n hurjat vuokrankorotukset.

 

Valtuusto hylkäsi aloitteen 20.5.2002 äänin 6 – 40. Valtuuston enemmistö ei halunnut asettaa vuokrien korotuksille minkäänlaisia rajoja.

 

Aloite opiskelijoiden edustuksesta vuokra-asuntojen hallintoon

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 22.4.2002 aloitteen, jonka mukaan opiskelija-asuntojen asukkaat saisivat valita oman edustajan Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen.

 

Valtuusto hylkäsi esityksen 17.6.2002 äänin 6 - 41. Muut ryhmät eivät halunneet opiskelijoiden edustajaa hallitukseen.

 

Vuokra-asuntojen korjaukseen tukea

 

Valtuusto käsitteli 15.9.2003 kaupunginhallituksen esitystä, jonka mukaan Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:lle myönnetään 1,7 miljoonaa euroa avustusta kiinteistöosakeyhtiö Pilvenpuiston peruskorjaukseen. Hyvinkään Vuokra-asuntojen hakemuksen taustalla oli saneerauksen poikkeuksellinen laajuus ja ennätyskorkeat kustannukset (3,2 miljoonaa euroa).

 

Myös Hyvinkään vuokra-asuntojen 596 asukasta vetosivat valtuustoon tuen myöntämiseksi:

”Me allekirjoittaneet Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n asukkaat olemme kyllästyneet siihen välinpitämättömyyteen, jota Hyvinkään kaupunki osoittaa vuokra-asuntoja kohtaan. HYVa Oy:öön fuusioidaan jatkuvasti toinen toistaan huonommassa kunnossa olevia "kustannuspaikkoja". Tällä tavalla toimien Hyvinkään kaupunki pakoilee vastuutaan huonosta hallinnoinnista ja huonosti tehdyistä korjauksista sekä puutteellisesta valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Esimerkkinä työn alla oleva Kiinteistö Oy Pilvenpuisto, Tuomentie 1-3.

Siispä me vaadimme, että Hyvinkään kaupunki kantaa vastuunsa tehdyistä virheistään ja osallistuu Kiinteistö Oy Pilvenpuiston korjaukseen myöntämällä esitetyn 1,7 milj. euron suuruisen avustuksen Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:lle Kiinteistö Oy Pilvenpuiston korjauksesta aiheutuviin kustannuksiin."

Valtuustossa kokoomuksen Antti Rantalainen esitti, ettei tukea myönnetä. Hänen esityksensä voitti äänin 34 - 15. Vasemmistoliitto kannatti tukea, mutta sai taakseen vain hajaääniä muista ryhmistä. Päätöksen seurauksena kaupungin kaikkien vuokra-asuntojen vuokria jouduttiin korottamaan ylimääräiset 10 senttiä neliöltä kuukaudessa.

 

Valtuusto käsitteli 1.3.2004 Kiinteistöosakeyhtiö Vanumäen (Kaukas) vaikeaa taloudellista tilannetta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti 200 000 euron avustuksen myöntämistä yhtiön lainojen pienentämiseen ja sauna- ja suihkutilojen rakentamiseen. Esitys hävisi äänin 5 - 43.

 

Aloite melun vähentämiseksi

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 27.10.2003 aloitteen lehtipuhaltimien käytön rajoittamisesta kaupungin vuokra-asunnoissa ja puistojen hoidossa, koska ne aiheuttavat meluisuutensa takia kohtuutonta häiriötä asukkaille. Aloitteen käsittely on kesken tätä kirjoitettaessa.

 

 

Takaisin etusivulle