Valtuutetun puheenvuoro

Olli Savela (vas.)

 

Kaupungin budjetti vie heikko-osaisimmilta

 

Hyvinkään kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotuksessa on karsittu reippaasti perusturva- ja opetuslautakuntien esityksiä. Ns. säästöt aiotaan ottaa menoista ja palveluista, jotka kohdistuvat erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Niiltä leikataan, jotka eivät juuri itse pysty etujaan puolustamaan.

 

Jos talousarvioon ei tule muutoksia, joudutaan peruskoulussa lopettamaan ensi syksynä useita erityisluokkia. Näiden luokkien keskittymis- ja oppimisvaikeuksissa painivat oppilaat joudutaan siirtämään tavallisille luokille. Myös toinen maahanmuuttajien valmistava ryhmä Paavolan koulussa on vaarassa. Jos lähes tai täysin kielitaidottomat maahanmuuttajanuoret joutuvat suoraan suomenkieliseen luokkaan, ei heidän asemansa ole todellakaan kadehdittava.

 

Myös ammatillinen valmentava koulutus uhkaa loppua, jos talousarvioon ei saada lisärahoja. Kokemukset ryhmästä ovat olleet hyviä. Entistä kymppiluokkaa vastaava koulutus on torjunut tehokkaasti nuorten syrjäytymistä. Samoin on tehnyt remonttityöpaja, joka tällä hetkellä työllistää 16 henkeä. He tekevät arvokasta työtä kunnostamalla muun muassa kouluja. Sekin toiminta on vaaravyöhykkeessä.

 

Päihdehuollon määrärahoja leikataan neljänneksellä ja ”päihdehuollon palveluiden ostoa supistetaan”, lukee budjettikirjassa. Näin Hyvinkään kaupunki ”vastaa” kasvaneeseen alkoholin kulutukseen ja lisääntyviin päihdehaittoihin. Myös huumenuorten kuntoutus on vaarassa.

 

Erikoissairaanhoidossa ”ostopalvelusopimuksia yksityissektorilta joudutaan irtisanomaan sekä vähentämään psykiatristen potilaiden tuettuja asumispalveluja.” Ehkäisevää toimeentulotukea vähennetään.

 

Vanhusten hoidossa on puhuttu paljon kotihoidon puolesta, mutta nyt sitä ollaankin vähentämässä. Asiakkaiden lukumäärää kotihoidossa vähennetään 25:llä ja kotikäyntien määrää vähennetään. Yli 80-vuotiaisiin kohdistuneet ennaltaehkäisevät kotikäynnit on jo lopetettu. Samaan aikaan vanhusten määrä kasvaa ja hoitoisuus vaikeutuu.

 

Asumispalveluja aiotaan ostaa noin kymmenelle vanhukselle aiempaa vähemmän, kun tarve on kasvava. Kaupungin omassa laitoshoidossa henkilöstön määrä vähenee lähelle välttävää tasoa, koska sijaisiin ei ole varoja.

 

Perusturva- ja opetuslautakuntien esityksiä on karsittu monesta muustakin kohdasta. Lasten päivähoidon määrärahat ovat täysin riittämättömät. Koululaisten iltapäivätoiminta uhkaa loppua. Uusien saksan ja ranskan A-kieliryhmien perustaminen vaikeutuu. Nuorisoasteella vähennetään lähiopetusta. Kirjaston hankintoja karsitaan edelleen.

 

Hoitotakuuseen kaupunki varautuu ”toimintatapoja uudistamalla ja toimintaa tehostamalla”. Johtavien lääkäreiden mukaan todellisuudessa tarvitaan 5 omalääkäriä, 6 sairaanhoitajaa, 4 hammaslääkäriä ja 6 hammashoitajaa lisää. Aikaa ei ole paljon, mutta kyllä kaupungin pitäisi edes yrittää noudattaa lakia. Muuten maaliskuusta alkaen luvassa on kalliita laskuja yksityislääkäreiltä.

 

Vielä kunnallisvaalien alla kaikki puolueet ilmoittivat puolustavansa peruspalveluita. Esimerkiksi Hyvinkään sosialidemokraattien vaaliohjelma sisälsi seuraavia kohtia:

 

”Syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden on saatava riittävästi tarvitsemaansa erityis-, lisä- ja tukiopetusta. Perus- ja aikuiskoulutuksen riittävistä opetus- ja tilaresursseista on pidettävä huolta.”

 

”Mielenterveys- ja päihdetyöhön on lisättävä resursseja. Nuorten päihteidenkäytön ehkäisytyö vaatii lisäpanostuksia.”

 

”Ikääntyvistä hyvinkääläisistä on huolehdittava. Se vaatii lisäpanostusta kotipalveluihin ja kotisairaanhoitoon, mutta myös ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön.”

 

Näinkö pian vaalilupaukset unohtuivat ?

 

 

Takaisin etusivulle