Julkaistu Aamupostissa 16.3.2005

 

Hyvinkää-lisästä vielä

 

Antero Rönkä (valtuutetun puheenvuoro 12.3.) oli ymmärtänyt väärin aloitteemme tulorajan asettamisesta Hyvinkää-lisälle. Emme suinkaan esittäneet Hyvinkää-lisän eväämistä keskituloisilta vaan suurituloisilta, jotka eivät ole tuen tarpeessa. Esimerkiksi Riihimäellä rajaksi on määritelty 4000 euroa kuukaudessa. Kysymys on käytännössä perheen työssäkäyvän jäsenen tuloista, koska kotona lasta hoitavallahan ei voi olla ansiotuloja. Mainittakoon, että keskipalkka on Suomessa nykyään noin 2400 euroa kuukaudessa, joten sen voi ylittää selvästi ja vielä säilyisi lisän piirissä.  

 

Universalismi – siis yhtäläisten tukien myöntäminen kaikille ja tuloerojen tasoittaminen progressiivisella verotuksella – on hyvä periaate, mutta ei sitä pidä soveltaa kategorisesti. Tälläkään hetkellä sitä ei noudateta lasten kotihoidon tuessa. Valtakunnalliseen tukeen kuuluvat kaikille maksettava perusosa sekä hoitolisä, jota maksetaankin tulojen mukaan. Sitä eivät saa edes kaikki keskituloiset. Ei kunnallista lisääkään tarvitse maksaa kaikille.

 

Valitettavasti valtuusto ei halunnut palauttaa aloitettamme uuteen valmisteluun (äänin 20-28), joten tuloraja ei Hyvinkäällä ainakaan vähään aikaan toteudu. Päätökseen saattoi vaikuttaa sekin, että aika monet valtuutetut ovat itse hyvätuloisia.

 

Ihmettelen myös valtuutettujen enemmistön (äänin 41-8) halua lykätä Hyvinkää-lisän ulottaminen pätkätyöntekijöihin vähintäänkin ensi vuoteen asti. Kukaan ei puheissa kieltänyt epäkohtaa. Asia oli täysin valmis päätettäväksi heti tekemäni esityksen mukaisesti. Sen mukaan Hyvinkää-lisä olisi ulotettu pätkätyöntekijöihin Riihimäen mallin mukaisesti (vähintään 4 kuukautta töissä puolen vuoden aikana ennen äitiysloman alkua) 1.7. 2005 alkaen ja tarkoitusta varten olisi varattu 50 000 euron lisämääräraha.

 

Taas haluttiin säästää.

 

Olli Savela

Hyvinkää

 

 

Takaisin etusivulle