Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle

Hyvinkään kaupunginhallitukselle

 

 

Kuntalain 54 §:n mukaan ”Valtuusto on kutsuttava koolle … vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme valtuuston koolle kutsumista käsittelemään lisämäärärahojen myöntämistä opetustoimeen vuodelle 2005. Opetuslautakunta on kokouksessaan 29.3.2005 tehnyt esityksen lisämäärärahojen myöntämisestä perusopetukseen ja nuoriso- ja aikuisasteen koulutukseen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.4.2005 hylännyt lautakunnan esityksen eikä asia ole tulossa valtuuston käsittelyyn.

 

Meidän mielestämme on välttämätöntä, että nykyinen valtuusto kaupungin ylimpänä luottamuselimenä päättää opetustoimen lisämäärärahojen myöntämisestä. Tämän vuoden talousarviosta on päättänyt edellinen valtuusto, jonka toimikausi päättyi viime vuoden lopussa eikä nykyinen valtuusto.

 

Mikäli opetustoimelle ei tänä vuonna myönnetä lisärahoitusta, uhkaavat muun muassa ryhmäkoot kasvaa, erityisopetusta ja muuta lähiopetusta vähennetään ja iltapäivätoiminta supistuu huomattavasti.

 

Hyvinkäällä 16.5.2005