Valtuustoaloite kevyen liikenteen alikulun rakentamisesta Ridasjärven koululle

 

Ridasjärven koulu sijaitsee vilkkaan Ridasjärven Kylätien varrella siten, että kaikki kevyt liikenne koululle joutuu ylittämään tuon tien. Tie on poikkeuksellisen vilkas raskaan liikenteen läpikulkutie.

Koulun tiloissa toimii ala-aste, esikoulu ja päiväkoti, joissa on yhteensä noin 60 lasta. Lapsista 44 on koululaisia, jotka ylittävät tien useimmiten yksin ilman aikuisen valvontaa. Päivän mittaan tien ylityksiä tulee lapsille usein, koska koulun liikuntakenttä sijaitsee tien toisella puolella. Tiellä on viidenkymmenen kilometrin rajoitus, jota rikotaan hyvin usein. Tutkimusten mukaan vasta noin 12-vuotias lapsi hahmottaa riittävästi eri suunnista tulevia liikennevirtoja ja siinä vaiheessa lapsi siirtyy jo yläasteelle kaupunkiin.

Tie kuuluu Tiehallinnon alaisuuteen, mutta se on haluton osallistumaan kustannuksiin. Mainittakoon, että kaupunki on rakentanut viime ja tänä vuonna Sillankorvankadun jatkeen ja liittymän Porvoonväylälle kokonaan omalla kustannuksellaan, vaikka Tiehallinnolle olisi kuulunut noin 400 000 euron osuus. Kevyen liikenteen alikulun kustannukset ovat huomattavasti pienemmät, noin 100 000 euroa.

 

Hyvinkää markkinoi itseään turvallisena kaupunkina. Sitä pitäisi toteuttaa myös käytännössä.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki yhdessä Tiehallinnon kanssa rakentaa Ridasjärven koulun kohdalle kevyen liikenteen alikulkuväylän niin pian kuin mahdollista.

 

Hyvinkäällä 11.4.2005