V a l t u u s t o a l o i t e

 

Kotihoidon tuen Hyvinkää-lisän saamisen edellytyksenä on, että hakijan on oltava työlainsäädännön mukaisella hoitovapaalla työpaikasta tai hoitovapaalla oppilaitoksesta. Tällainen käytäntö syrjii pätkätyöläisiä, joilla ei ole pysyvää työsuhdetta ja jotka sen takia jäävät Hyvinkää-lisän ulkopuolelle.

 

Monissa muissa kunnissa myös pätkätyöläiset ovat oikeutettuja kunnallisiin hoitolisiin. Esimerkiksi Riihimäellä hakijoilta edellytetään neljän kuukauden työssäoloa viimeisen puolen vuoden aikana välittömästi ennen äitiysloman alkua. Järvenpäässä ja Keravalla edellytetään 43 viikon työskentelyä viimeisen kahden vuoden aikana.

 

Pätkätyö on hyvin yleistä erityisesti nuorten naisten keskuudessa. 20-29-vuotiaista naisista 36 prosenttia työskentelee pätkätöissä ja 30-35-vuotiaista 24 prosenttia.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkää-lisän saantiehtoja muutetaan siten, että myös pätkätyöläiset pääsevät sen piiriin.

 

Hyvinkäällä 15.11.2004

 

Olli Savela ym. yhteensä 23 valtuutettua

 

 

Aloitteen käsittely

 

Valtuusto käsitteli aloitetta 14.3.2005. Kaupunginhallitus oli esittänyt aloitteen hylkäämistä, mutta valtuusto päätti palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi äänin 41-8. Me kahdeksan (vasemmistoliiton ryhmä, Matti Lounasalo ja Heikki Pussinen) olisimme olleet valmiita päättämään asian heti seuraavan tekemäni päätösesityksen mukaisesti: 

 

Hyvinkää-lisän saantiehtoihin lisätään 1.7.2005 alkaen kohdan

”Vanhempi / huoltaja hoitaa lasta itse ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla tai hoitovapaalla päätoimisesta opiskelusta” jatkoksi seuraavaa:

 

”tai on ollut määräaikaisessa työsuhteessa vähintään 86 työpäivää (4 kk) kuuden kuukauden aikana välittömästi ennen äitiys- ja vanhempainloman alkamista tai hoitovapaalle jäämistä.”

 

Tätä varten myönnetään 50 000 euron lisämääräraha vuodelle 2005 kohtaan 68 Lasten päivähoito ja opetus.

 

Nyt päätöksenteko lykkääntyi ja asia korjautuu aikaisintaan vuonna 2006.

 

 

 

Takaisin etusivulle