Valtuustoaloite

 

Vanhainkotipaikkaa jonottaa Hyvinkäällä tällä hetkellä noin 60 vanhusta. Heistä kymmenkunta kärsii dementiasta. Tämän lisäksi nykyisissä vanhainkodeissa (Paavola, Kaunisto ja Sahanmäki) on jo 18 vanhusta ylipaikoilla ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla on käytössä 8 ylipaikkaa. Näistä luvuista puuttuvat vielä ne vanhukset, jotka jonottavat paikkaa palveluasuntoihin.

 

Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä vain kasvaa. Viime vuonna Hyvinkäällä asui 3013 yli 75-vuotiasta. Määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä lähes 7000:een. Perusturvassa on laskettu, että vuoteen 2015 mennessä tarvitaan joka tapauksessa ainakin 70 pitkäaikaista vanhusten hoitopaikkaa nykyisten lisäksi.

 

Tästä huolimatta kaupungilla ei ole suunnitelmia uuden vanhainkodin rakentamisesta. Päinvastoin, Kauniston vanhainkoti aiotaan remontissa muuttaa palveluasunnoiksi, jolloin vanhainkotipaikkojen määrä vähenisi.

 

Vanhainkodeissa asuvien kunto on viime vuosina heikentynyt. Tehostettukaan palveluasuminen ei riitä laitoshoidon vaihtoehdoksi, kun kunto kovasti heikkenee. Jonossa olevat 60 vanhusta jonottavat nimenomaan vanhainkotipaikkaa, ei palveluasuntoa. Vanhainkotipaikkojen lisääminen helpottaisi myös terveyskeskussairaalan toimintaa, koska suurin osa vanhainkotipaikkaa jonottavista on nyt sijoitettu sinne.

 

Kauniston vanhainkodin potilaille on remontin ajaksi järjestettävä hoitopaikka muualta. Mistä, siitä ei ole tällä hetkellä tietoa. Tilapäinen sijoitus voi tulla yllättävän kalliiksi, jos joudutaan turvautumaan yksityisiin markkinoihin.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkäälle rakennetaan mahdollisimman pian uusi, vähintään 60 - 70 vanhuksen vanhainkoti.

 

 

Hyvinkäällä 16.10.2006