Valtuustoaloite

 

 

Torikadun kauppakeskushanke olisi toteutuessaan suurin yksittäinen Hyvinkään keskustaa muuttava hanke lähivuosina. Kauppakeskuksella olisi merkittävä vaikutus kaupunkikuvaan, kauppojen sijoittumiseen Hyvinkään sisällä ja keskustan liikenteeseen. Hanke maksaisi kaupungille tämän hetkisten arvioiden mukaan nettomenona noin 15 miljoonaa euroa. Suurin menoerä olisi kaupungintalon purkaminen ja korvaavien tilojen hankkiminen muualta.

 

Koska kyseessä on näin merkittävä hanke, tulee siitä kysyä myös kuntalaisten mielipidettä. Paras tapa siihen on järjestää kunnallinen kansanäänestys, joka tosin voi nykyisen kuntalain mukaan olla vain neuvoa-antava. Kansanäänestyksen mahdollisuus oli esillä jo Aseman kauppakeskushankkeen yhteydessä. Torikadun kauppakeskushanke on vielä sitäkin suurempi.

 

Jotta kuntalaiset pääsisivät tekemään todellisia vertailuja eri vaihtoehtojen välillä, tulee kansanäänestyksen pohjaksi valmistella myös muita vaihtoehtoja kauppakeskuksen sijoituspaikaksi, esimerkiksi Hangonratapihan aluetta.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kauppakeskushankkeesta ja sen eri sijoitusvaihtoehdoista järjestetään kunnallinen kansanäänestys.

 

 

Hyvinkäällä 19.6.2006