Valtuustoaloite

 

Hyvinkään terveyskeskuksen päivystys yhdistettiin vuoden alusta Hyvinkään sairaalan päivystykseen. Sen jälkeen päivystysjonot ovat pidentyneet huomattavasti. Yleislääkärin läpimenoaikojen mediaani on tänä vuonna ollut peräti 3 tuntia 19 minuuttia eli puolet potilaista on joutunut odottamaan tuota pidemmän ajan. Vielä viime vuonna kaupungin omassa päivystyksessä vastaava aika oli alle kaksi tuntia, joten tilanne on huonontunut dramaattisesti. Kevään aikana odotusajat eivät ole lyhentyneet. Suurin osa kaupungin omasta päivystyksestä siirtyneistä sairaanhoitajista on vaihtanut työpaikkaa pois yhteispäivystyksestä.

 

Pääasialliset syyt päivystyksen ruuhkautumiseen ovat kokemattomien vuokralääkäreiden käyttö, HUS:n hidas atk-järjestelmä ja riittämätön resurssointi. Kaiken lisäksi yhteispäivystys tulee tämän hetkisen arvion mukaan noin miljoona euroa kalliimmaksi kuin oma päivystys.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki irtisanoo yhteispäivystystä koskevan sopimuksen ja palaa takaisin omaan päivystykseen.

 

 

Hyvinkäällä 18.6.2007