Valtuustoaloite

 

 

Hyvinkään terveyskeskus kärsii lääkärivajeesta. Kaikkia lääkärinvirkoja ei ole saatu täytetyiksi vaan kaupunki on joutunut turvautumaan vuokralääkäreihin ja palvelujen ostoon yksityisiltä lääkäriasemilta. Tällä tavalla järjestettyinä lääkäripalvelut tulevat kuntalaisille selvästi kalliimmiksi kuin kunnan omat lääkärit. Vuokralääkärit ovat yleensä myös kokemattomampia ja heidän vaihtuvuutensa on suuri.

 

Hyvinkään kaupungin tulisi kiinnittää erityistä huomiota lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan työolojen kehittämiseen, jotta kaikki virat saadaan täytetyiksi. Esimerkiksi omalääkäreiden väestövastuuta pitäisi pienentää 1700 asukkaaseen lääkäriä kohti. Tämä edellyttäisi noin neljän uuden omalääkärin viran perustamista. Myös terveyskeskuksen päivystys vaatii lisää lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa, jotta odotusaikoja saadaan lyhennetyiksi.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki lisää terveyskeskuksen lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan määrää niin, että vuokralääkäreistä ja palveluiden ostosta yksityisiltä lääkäriasemilta voidaan luopua.

 

 

Hyvinkäällä 26.4.2006