Valtuustokysely

 

Hyvinkään kaupunki käyttää huomattavan määrän rahaa erilaisten konsulttipalkkioiden maksamiseen ja summa lienee vain kasvanut viime vuosina. Konsultit valmistelevat jo suoraan luottamuselinten päätöksentekoa, esimerkiksi kaupungin strategiaa. Näin toimintoja ja päätöksentekoa samalla yksityistetään. Konsultit osaavat myös tunnetusti rahastaa palveluistaan runsaasti.

 

Kuinka paljon kaupunki käytti esimerkiksi vuonna 2007 konsulttipalkkioihin ?

Miten tämä summa jakautui hallintokuntien kesken ?

Minkä tyyppisiä konsulttipalveluja on hankittu ?

 

Onko kysymys siitä, ettei kaupungin virkamieskunnasta löydy riittävää pätevyyttä tehtävien hoitamiseen vai pääsevätkö virkamiehet helpommalla, kun laittavat konsultin asialle ?

 

Paljonko kaupunki maksoi Catella Property osakeyhtiölle Hämeenkatu 6:n virheelliseksi osoittautuneesta hinta-arviosta ?

 

Hyvinkäällä 19.10.2008

Olli Savela

 

 

Jälkikommentti:

 

Kaupunginjohtaja Raimo Lahti vastasi kyselyyn 3.11.2008.

 

Hänen mukaansa kaupunki käytti vuonna 2007 erilaisiin konsulttipalveluihin noin 482 000 euroa. Valtaosan siitä käyttivät tekniikan ja ympäristön toimiala sekä vesilaitos, yhteensä 364 000 euroa.

 

Iso osa konsulttiselvityksistä oli esimerkiksi liikenteen suunnittelua, vesihuollon suunnittelua, tukipalveluselvitys  yms. mitä kaupunki olisi voinut hyvin tehdä itsekin.

 

Catella Propertylle maksettiin 4 100 euroa ”hinta-arviosta”.