V A L T U U S T O A L O I T E

 

Hyvinkään kaupungin energia- ja ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteita ja esitetty toimenpiteitä kaupungin organisaation energiakulutuksen pienentämiseksi. Sen sijaan strategiassa ei ole asetettu tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ei kaupungin organisaation eikä koko kaupungin osalta.

 

Uudenmaan liiton arvion mukaan kasvihuonekaasupäästöt olivat Hyvinkäällä vuonna 1990 yhteensä noin 330 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja vuonna 2006 noin 356 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta hiilidioksidiksi muutettuna.

 

Kaupungin tulee pyrkiä määrätietoisesti kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen, esimerkiksi viisi prosenttia vuosittain edellisen vuoden päästöihin verrattuna. Tämä tarkoittaisi päästöjen vähenemistä kymmenessä vuodessa 40 prosentilla.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki asettaa lähivuosien tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Hyvinkäällä viisi prosenttia vuosittain.

 

Hyvinkäällä 14.12.2009

 

 

Olli Savela ja 15 muuta valtuutettua melkein kaikista valtuustoryhmistä

 

 

Valtuusto päätti 13.12.2010 palauttaa aloitteen uuteen valmisteluun. Vastauksessa suhtauduttiin asiaan myönteisesti, mutta ei varsinaisesti esitetty toimenpiteitä. Kannatin palautusta.