V A L T U U S T O A L O I T E

 

Hyvinkään terveyskeskuksella ei ole ollut omaa jalkojenhoitajaa enää muutamaan vuoteen. Jalkojenhoitajan palveluja on ostettu yksityisiltä jalkojenhoitajilta, kunnes valtuusto toukokuussa 2009 karsi talousarviosta myös perusterveydenhuollon määrärahoja. Sen jälkeen kaupunki ei ole hankkinut jalkojenhoitajan palveluita myöskään ostopalveluina.

 

Jalkojenhoitajan palvelut ovat erityisen tärkeitä diabeetikoille. Käytännössä jalkojen tarkistuksella ja hoidolla ehkäistään lisäsairauksia ja säästetään yhteiskunnan varoja.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään terveyskeskukseen palkataan jalkojenhoitaja.

 

Hyvinkäällä 26.4.2010

 

Olli Savela ym.

 

 

Valtuusto käsitteli aloitetta 21.6.2010 ja päätti äänin 25 – 20, että jalkojenhoitajan palkkausta ryhdytään välittömästi valmistelemaan. Vastaan äänesti kokoomus ja muutama keskiryhmien valtuutettu.