Valtuustoaloite

 

 

Terveyskeskusmaksu on ollut käytössä parikymmentä vuotta. Samana aikana ihmisten terveyserot ovat kasvaneet. Vuosina 1988 – 2007 ero 35-vuotiaiden miesten elinajanodotteessa ylimmän ja alimman tuloluokan välillä kasvoi Suomessa 7,4 vuodesta 12,5 vuoteen ja naisilla vastaavasti 3,9 vuodesta 6,8 vuoteen. Suomalaisten kuolleisuuserot kuuluvat Länsi-Euroopan suurimpiin (Suomen lääkärilehti 48/2011).

 

Terveyskeskusmaksu lisää eriarvoisuutta terveyspalvelujen saannissa. Työssäkäyville on turvattu maksuton työterveyshuolto, mutta muut kansalaisryhmät joutuvat maksamaan lääkärikäynneistä. Vähävaraiselle ihmiselle terveyskeskusmaksu voi olla iso kynnys hakeutua hoitoon.

 

Terveyskeskusmaksulla kerättävä summa on kaupungin tuloissa melko pieni. Helsingissä on tutkittu, että noin 40 prosenttia maksun tuotosta menee joko maksujen keräämiseen tai kunta maksaa sen toimeentulotukena.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki luopuu terveyskeskusmaksun perimisestä.

 

Hyvinkäällä 10.9.2012

 

Olli Savela ym.

Yhteensä 20 valtuutettua