Valtuustoaloite

 

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhoitolaki velvoittaa kunnan järjestämään terveystarkastukset ja terveysneuvontaa myös työ- ja opiskelijaterveydenhuollon ulkopuolella oleville työikäisille ja nuorille (13 §).

 

Hyvinkäällä oli elokuun lopussa 2 251 työtöntä työnhakijaa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana on erityisesti nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut. Heille ei kaupunki ole erikseen tarjonnut terveystarkastuksia tai terveysneuvontaa vaan asia on riippunut työttömän omasta aktiivisuudesta.

 

Työterveyshuollon ulkopuolelle jää myös suuri määrä pätkätyöntekijöitä, pienyritysten työntekijöitä, itsensä työllistäneitä ja pienyrittäjiä.

 

Kattavasti järjestetyillä terveystarkastuksilla voidaan ehkäistä sairauksia, parantaa työkykyä ja opiskelun edellytyksiä sekä vähentää terveyteen liittyvää eriarvoisuutta.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tarjoaa aktiivisesti terveystarkastuksia työttömille, ainakin kaikille pitkäaikaistyöttömille, sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja muille työ- ja opiskelijaterveydenhuollon ulkopuolelle jääneille.

 

 

Hyvinkäällä 14.10.2013