Valtuustoaloite

Muun muassa Helsingin, Vantaan ja Jyväskylän kaupungit ovat avanneet julkisesti tutkailtavaksi kaikkien liikelaitostensa sekä toimialojensa palveluiden ja tavaroiden ostot. Tiedot on julkistettu kaupunkien avoimen datan sivustoilla (www.hri.fi sekä http://data.jyvaskyla.fi/data.php). Tietoja on julkaistu vuosilta 2012 - 2014.

Koko vuoden tiedot on julkistettu yhdessä tiedostossa jaoteltuna hankintojen laadun mukaan, jolloin tiedot ovat helposti vertailtavissa. Avoimena datana julkaistu aineisto on laaja ja kattava sisältäen myös kaupungin maksukorteilla tehdyt ostot. Tietojen avoimuus on omiaan ehkäisemään mahdollisia väärinkäytöksiä.

Tiedon lisäämisen ohella avoimuudella haetaan kunnissa myös säästöjä. Helsinki on ilmoittanut odottavansa kahden prosentin säästöjä ostoihin, kun läpinäkyvyys lisääntyy. Ylipäänsä kuntien talousdataa pitäisi saada selvästi nykyistä enemmän auki.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että myös Hyvinkään kaupunki julkaisee verkkosivuillaan kaikki ostot. Käytäntö voisi koskea myös suurimpia liikelaitoksia.

Hyvinkäällä 16.3.2015

Olli Savela ym.

Aloite toteutui vuonna 2019.
Kaupungin ostolaskut 2018 ovat netissä:

www.hyvinkaa.fi > kaupunki ja hallinto >
hyvinkaatietoa > taloustietoa