VALTUUSTOALOITE

Hyvinkään kaupungin hallintosäännön luku 15 käsittelee valtuuston kokouksia. Pykälän 114 mukaan:


”Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.”


Kun tästä kohdasta on päätetty, ei ole otettu huomioon, että asian käsittely voi jakautua kahteen eri kokoukseen. Näin menetellään nyt talousarviosta päätettäessä, kun ehdotukset tehdään yhdessä kokouksessa ja äänestykset ovat toisessa kokouksessa.


Tällöin voi seurata tilanne, jossa ehdotuksen tekijä ei jostakin pakottavasta syystä voikaan osallistua jälkimmäiseen kokoukseen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vakava sairastuminen.


On  demokratian  kannalta  kohtuutonta,  että  ehdotus  tällöin  raukeaa.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että joko mainittu lause poistetaan hallintosäännöstä tai se muutetaan kuulumaan: ”Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen, ellei joku läsnä oleva valtuutettu ota ehdotusta omiin nimiinsä.”

Hyvinkäällä  11.12.2017


Aloitteen mukainen lisäys hallintosääntöön hyväksyttiin yksimielisesti 10.12.2018.