§ 18 Kaavoitusohjelma

Ponsiesitys

Kaavoitusohjelmaan on merkitty Sveitsin-Härkävehmaan alueelle mahdollinen asuinalue. Kyseessä on Hyvinkään mittakaavassa merkittävä rakennushanke, joka muokkaisi Sveitsin puiston aluetta peruuttamattomasti. Hanke on herättänyt kuntalaisten keskuudessa ristiriitaisia kannanottoja. On tärkeää selvittää, mikä on kuntalaisten kanta rakennushankkeeseen.

Valtuusto edellyttää, että ennen kuin Sveitsin-Härkävehmaan alueen osayleiskaava ja asemakaava käsitellään valtuustossa, alueen asuinrakennushankkeesta järjestetään kunnallinen neuvoa antava kansanäänestys tai laaja kuntalaiskysely.Valtuusto hylkäsi ponnen äänin 4 – 39, 8 tyhjää