Kaupungin tilinpäätös 2017
Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 28.5.2018
Olli Savela


Täällä on mainittu, että viime vuoden poikkeuksellisen suuri ylijäämä, 7,5 miljoonaa euroa, olisi paljolti kertaluonteisten ja satunnaisten erien ansiota. Myös arviointikertomuksen sivulla 11 kerrotaan, että ”jälleen kerran kertaluonteisilla erillä oli merkittävä vaikutus arvioitua paremman tuloksen muodostumiseen.”

Arviointikertomuksen sivulla 9 on kerrottu, mitkä tekijät vaikuttivat budjetoitua parempaan toteumaan. Kun niitä tarkastelee tarkemmin, voi huomata, etteivät ne olekaan kertaluonteisia.

Ensinnäkin mainitaan, että maan ja kiinteistöjen myynnistä saatiin ennakoitua suuremmat myyntivoitot. Ne olivat 7,5 miljoonaa euroa. Mutta kun myyntivoittoja tarkastelee pidemmältä aikaväliltä, voi huomata, etteivät nämä voitot mitenkään kovin poikkeuksellisia olleet. Laskin, että vuosina 2005 – 2017, siis 13 viime vuoden aikana, myyntivoitot ovat olleet keskimäärin 6,3 miljoonaa euroa vuodessa. Viime vuonna ne olivat siis vain runsaat miljoona euroa tavanomaista suuremmat.

Myyntivoitot ovat kertaluonteisia korkeintaan siinä mielessä, että samaa tonttia ei voi myydä kahteen kertaan. Mutta kaupunki on viisaasti hankkinut runsaasti raakamaata kaavoitettavaksi. Se takaa maan myyntivoittoja tulevaisuudessakin, olemmehan muuttovoittoaluetta ja kasvava kunta.

Toiseksi mainitaan, että verotulot olivat arviota suuremmat. Meille tämä ei ollut mikään yllätys. Jo viime vuoden talousarviosta päätettäessä totesimme, että verotulot on aliarvioitu ja esittämämme menolisäykset voidaan kattaa kasvavilla verotuloilla.

Kolmanneksi kerrotaan, että toimintakate eli toiminnan tulojen ja menojen erotus toteutui arvioitua parempana. Tämä oli seurausta jo muutaman vuoden jatkuneesta säästöohjelmasta, niin sanotusta sopeutuksesta, jossa on menty liiallisuuksiin. Se on valitettavasti näkynyt muun muassa vanhusten kotihoidon liian vähäisenä henkilöstönä ja ympärivuorokautisten hoitopaikkojen puutteena. Se on johtanut pienten päiväkotien lakkautuksiin ja luopumiseen subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja on korotettu kohtuuttoman paljon. Muun muassa näihin kohtiin olemme puuttuneet ja tehneet korjausesityksiä.

Neljänneksi mainitaan, että poistot ovat olleet ennakoitua pienemmät. Tämä on suora seuraus vähentyneistä investoinneista.

Viidenneksi kerrotaan, että erikoissairaanhoidon ylijäämäpalautus oli arviota suurempi. Näin oli, koska myös HUS noudattaa varsin tiukkaa säästölinjaa nyt ja tulevaisuudessa. Sekään ei ollut kertaluonteinen erä. Ylijäämää palautettiin jo kolmannen kerran.

Hyvinkään talous oli nyt toista vuotta noin 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Velkaa on lyhennetty jo kolmatta vuotta peräkkäin. Hyvä taloudellinen tulos ei ollut kertaluonteinen ilmiö.

Viime vuosi oli 17. vuosi peräkkäin, kun tulos oli parempi kuin talousarviossa. Eikä kyse ole mistään pienestä erosta, vaan tulos on ollut vuosittain keskimäärin 7 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa.

Tämä kertoo, että talousarvion laadintaprosessissa jotakin on pahasti pielessä. Aina kun talousarviota ollaan laatimassa, kaupunki on menossa juuri konkurssiin ja rahasta on hirveä pula. Todellisuus on toinen. Nyt on varaa perua aiempia säästöpäätöksiä.