Puheenvuoro Hyvinkään kaupunginvaltuustossa 23.3.2020 koskien pykälää 8: Sote-menojen ylitys vuonna 2019Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tässä esitetään nyt viime vuoden sosiaali- ja terveysmenoihin lisäystä 5,7 miljoonaa euroa. Lokakuussa myönsimme jo lähes 11 miljoonaa euroa ylitystä, yhteensä siis viime vuodelle 16,5 miljoonaa euroa, mikä on ennätyssumma.

Siihen nähden meille valtuutetuille on esitetty hämmästyttävän vähän selitystä, mihin ylitys perustuu. Myös tänään käsittelyssä olevia teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan määrärahaylityksiä olisi pitänyt avata paremmin.

Tänään piti olla HUS:n osalta tilaisuus Järvenpäässä Keusote-kuntien valtuutetuille, mikä tilaisuus ymmärrettävästi peruuntui. Mutta informaatiota voi toimittaa myös kirjallisesti niin kuin yleensä on tapa.

Ylitys ei tullut yllätyksenä, se oli selvästi nähtävissä jo syksyllä 2018, kun päätimme vuoden 2019 talousarviosta. Totesin silloin, että sosiaali- ja terveyspalvelut on alibudjetoitu selkeästi jälleen kerran. Silloin kaupunginhallitus oli karsinut sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahaesitystä.

Esitimme myös sosiaali- ja terveysmenoihin lisää rahaa viime vuodelle, tosin kovin vaatimatonta summaa, mutta siihenkään emme valitettavasti saaneet juuri tukea muulta valtuustolta.

Mitkä menot sitten ovat kasvaneet?

Tiedossa on, että suurin ylitys kohdistuu erikoissairaanhoitoon, jossa on ollut aiempaa enemmän lähetteitä ja kalliita hoitoja.

Yksi osaselitys lisääntyneille erikoissairaanhoidon kuluille oli vielä viime vuonna käynnissä ollut valinnanvapauskokeilu. Oleellinen osa kokeilua oli niin sanottu kapitaatiokorvaus, joka maksettiin yksityisille terveysyrityksille ja perustui asiakkaiksi kirjautuneiden lukumäärään. Se oli riippumaton siitä, kuinka paljon palveluja asiakkaaksi kirjautunut henkilö tarvitsi.

Tästä seurasi yrityksille suora kannustin päästä eroon paljon hoitoa vaativista potilaista. Ennen kokeilua yritykset saivat erillisen korvauksen kaikista annetuista palveluista. Nyt kokeilun aikana ne lähettivät aiempaa enemmän potilaita kalliiseen erikoissairaanhoitoon. Tämä näkyi etenkin kokeilun loppuvaiheessa viime kesänä, jolloin lähetteiden määrä terveysyrityksistä erikoissairaanhoitoon kasvoi selvästi.

Tiedossa on myös, että lastensuojelun sijoitusten kustannukset kasvoivat merkittävästi. Itse sijoitusten lukumäärä ei kasvanut suhteessa nuorten lukumäärään, mutta koska nuorisopsykiatrian osastohoitoa oli vähennetty, jouduttiin turvautumaan aiempaa enemmän kalliisiin yksityisiin sijoituslaitoksiin. Niistäkin on tullut bisnestä ja niiden hinnat ovat nousseet, uudessa kilpailutuksessa keskimäärin 12 prosenttia.

Näyttää siltä, että myös vanhusten ympärivuorokautisen hoivan kulut ovat kasvaneet ikäihmisten määrän kasvaessa. Nämä kulut tulevat ylittymään reippaasti myös tänä vuonna. Keusote-kuntien kilpailutuksessa yksityisen hoidon hinnat nousivat keskimäärin arviolta noin 25 prosenttia.

Keusoten on yhdessä kuntien kanssa vastattava tähän lisäämällä omia hoitopaikkojaan, jolloin ei tarvitse käyttää niin paljon kalliita yksityisiä hoitolaitoksia.

Kuntatalous on selvästi kriisissä, mitä koronakriisi pahentaa entisestään. Hyvinkäälläkin kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää yt-neuvottelut. Niiden aika ei ole nyt, kunnan tehtävä on huolehtia peruspalveluistaan erityisesti nyt koronan aikana. Ylipäänsä irtisanomisia ja lomautuksia tulee välttää viimeiseen asti.

Sen sijaan niitä kunnan työntekijöitä, joille ei juuri nyt löydy omia tehtäviä esimerkiksi palvelujen sulkemisen vuoksi, on etsittävä muita työtehtäviä, jotka voisivat liittyä koronakriisistä selviämiseen ja ihmisten auttamiseen. Kunnissa on paljon tekemätöntä työtä.