Valtuustoaloite maankäyttösopimuksistaMaankäyttö- ja rakennuslain 91a §:n mukaan ”asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin”.


Lain mukaan kunta voi tehdä maanomistajien kanssa kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä maankäyttösopimuksia. Näin tehdään yleensä silloin, kun rakennusoikeutta merkittävästi lisätään.


Hyvinkäällä on vireillä useita kaavahankkeita, jotka kohdistuvat täydennysrakentamiseen yksityisten omistamilla tonteilla. Esimerkiksi ydinkeskustassa on lähivuosina odotettavissa kaavamuutoksia, joilla lisätään rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden lisäys johtaa tontin arvonnousuun, josta tontin omistaja voi hyötyä huomattavasti kasvavina pääomatuloina ja muina tuloina.


Samaan aikaan kaupungin talous on vaikeuksissa tulojen supistumisen ja menojen kasvun myötä. Kunnallisveroa ollaan korottamassa, mutta sitä ei peritä pääomatuloista, joten pääomatulojen saajat eivät osallistu kunnan toiminnan ja palveluiden rahoittamiseen. Olisi kohtuullista, että myös he osallistuisivat yhteisiin kustannuksiin.


Hyvinkäällä maankäyttösopimuksissa on noudatettu käytäntöä, jossa asemakaavan muutoksen yhteydessä tapahtuvasta tontin laskennallisesta, ansiottomasta arvonnoususta 50 prosenttia on peritty kaupungille. Käytäntö ei ole koskenut vähäisiä rakennusoikeuden lisäyksiä eikä sen tulekaan koskea.


Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupungin solmimissa maankäyttösopimuksissa tontin omistajilta perittävää korvausta nostetaan 50 prosentista 75 prosenttiin.Hyvinkäällä 14.9.2020


Olli Savela ja muut vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet