Valtuutetun puheenvuoro
Olli Savela
Aamuposti 16.10.2006

Hyvinkää tarvitsee uuden vanhainkodin

Vanhainkotipaikkaa jonottaa Hyvinkäällä tällä hetkellä noin 60 vanhusta, heistä kymmenkunta kärsii dementiasta. Tämän lisäksi nykyisissä vanhainkodeissa (Paavola, Kaunisto ja Sahanmäki) on jo 18 vanhusta ylipaikoilla ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla on käytössä 8 ylipaikkaa. Näistä luvuista puuttuvat vielä ne vanhukset, jotka jonottavat paikkaa palveluasuntoihin.

Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä vain kasvaa kuten hyvin on tiedossa. Perusturvassa on laskettu, että vuoteen 2015 mennessä tarvitaan joka tapauksessa ainakin 70 pitkäaikaista vanhusten hoitopaikkaa nykyisten lisäksi.

Tästä huolimatta kaupungilla ei ole suunnitelmia esimerkiksi uuden vanhainkodin rakentamisesta. Päinvastoin, Kauniston vanhainkoti aiotaan remontissa muuttaa palveluasunnoiksi, jolloin vanhainkotipaikkojen määrä vähenee. Vanhusten määrän lisäykseen aiotaan reagoida vain lisäämällä tehostetun palveluasumisen ostoja yksityisiltä, joko yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

o o o

Jokainen haluaa tietysti asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista esimerkiksi kotipalveluiden turvin. Mutta entä sen jälkeen, kun kotona ei enää tule toimeen ?

Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä vetoaa vanhainkotien puolesta (esim. HeSa 21.2.2006 ”Olisiko aika taas keksiä vanhainkoti ?”). Jylhä arvostelee kuntien suunnitelmia vähentää vanhusten laitoshoitoa. Kuntien toiminta perustuu enemmänkin niukan euron politiikkaan kuin vanhusten hoidon tarpeeseen. Hänen mukaansa yhä selvemmin alkaa näyttää siltä, että tehostettukaan palveluasuminen ei riitä laitoshoidon vaihtoehdoksi, kun kunto kovasti heikkenee.

Vanhainkotipaikka maksaa kunnalle enemmän kuin tehostetun palvelun asumispaikka, ero on vuodessa lähes 10 000 euroa. Ero tulee kahdesta seikasta. Ensinnäkin vanhainkodissa on enemmän henkilökuntaa ja siksi laadukkaampi hoito. Toiseksi palvelutalossa asukas joutuu itse maksamaan enemmän. Lääkkeistä, hoitotarvikkeista ja palveluista on maksettava erikseen. Jos asukkaalla ei ole varaa, KELA maksaa osan.

Eipä ihme, että kunnat ovat innokkaasti siirtäneet vanhuksiaan palvelutaloihin. Lisää niitä tarvitaankin, mutta niin tarvitaan myös vanhainkotipaikkoja.

o o o

Pelkät seinät eivät tietenkään riitä. Tarvitaan myös riittävästi hoitohenkilökuntaa. Tällä hetkellä Hyvinkään perusturvassa on yhteensä sadan työntekijän vaje, kun verrataan valtakunnallisiin suosituksiin henkilöstön mitoituksesta. Laskelmassa ovat mukana vanhainkotien lisäksi terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot, kotipalvelut, kouluterveydenhuolto, sosiaalityöntekijät ja muut terveys- ja sosiaalipalvelut.

Vajetta on yritetty paikata palkkaamalla pätkätyöntekijöitä, mutta heidän saamisensa on vaikeutunut. Hyvinkään vaje on täysin rinnastettavissa esimerkiksi Koukkuniemen vanhainkodin henkilöstömitoitukseen, josta Tampere sai Länsi-Suomen lääninhallitukselta uhkavaatimuksen korjata tilanne.

o o o

Kauniston vanhainkodin potilaille on remontin ajaksi järjestettävä hoitopaikka muualta. Mistä, siitä ei ole tällä hetkellä tietoa. Tilapäinen sijoitus voi tulla yllättävän kalliiksi, jos joudutaan turvautumaan yksityisiin markkinoihin.

Senkin takia rakennettakoon heti uusi vanhainkoti, jonne sijoitetaan ensin Kauniston potilaat. Asukkaista ei tule puutetta.

Jos meillä on varaa kahteen jäähalliin, on meillä varaa kolmeen tai neljäänkin vanhainkotiin. Yhteiskunnan sivistystasosta kertoo se, miten se suhtautuu heikoimpiinsa: lapsiin, vanhuksiin ja sairaisiin.

Kirjoittaja on Hyvinkään kaupunginvaltuutettu.