Aamuposti 5.5.2020



Vasemmistoliitto puolustaa lapsia ja nuoria



Hyvinkään kaupungin säästöohjelma tähtää 15 miljoonan euron menoleikkauksiin vuositasolla. Suurin osa virkamiesten esityksistä kohdistuu lapsiin ja nuoriin. Toteutuessaan ne heikentäisivät merkittävästi Hyvinkään houkuttelevuutta etenkin lapsiperheiden parissa.

Ohjelman mukaan Hyvinkäänkylän, Metsäkuusen, Hiidenkiukaan ja Ridasjärven päiväkodit lopetetaan. Ne korvattaisiin pääosin yksityisiltä tehtävillä ostosopimuksilla. Todellista säästöä tästä ei synny vaan kyse on päiväkotien yksityistämisestä.

Myös perhepäivähoito lopetetaan ja sen kuvitellaan tuovan säästöjä, vaikka lapset tarvitsevat edelleen hoitopaikan. Päiväkotien aukioloa lyhennetään, lapsiryhmien kokoa kasvatetaan, tarvikehankintoja supistetaan. Hankerahoituksella tehdystä kehittämisestä luovutaan, mikä vähentää valtiolta saatua rahoitusta.

Uudenkylän ja Ridasjärven koulut lopetetaan, samoin aamupäiväkerhot ja maahanmuuttajilta yksilön kehityksen kannalta tärkeä äidinkielen opetus. Uusia musiikkiluokkia ja englanninkielisiä luokkia ei enää perusteta. Kielivalikoimaa kavennetaan pakottamalla kaikki opiskelemaan englantia ensimmäisenä vieraana kielenä.

Opetusryhmiä kasvatetaan, matematiikan opetusta vähennetään, oppilaiden tukea heikennetään ja ohjaajista vähennetään neljäsosa. Näiden tuomien ongelmien korjaamiseksi palkataan yksi koulukuraattori ja koulupsykologi lisää. Eikö olisi parempi ennaltaehkäistä ongelmia eikä tuottaa niitä?

Leikkaukset kohdistuvat rajuina myös kulttuuripalveluihin. Musiikkiopiston avustus puolitetaan, taidekoulun iltalinja lopetetaan ja kulttuurin tukea vähennetään muutenkin. Paavolan kirjasto lopetetaan ja aineistohankintoja vähennetään, mitä ohjelmassa kutsutaan kirjastopalveluiden kehittämiseksi.

Nuorisotilat pidetään kiinni lauantaisin palkkakulujen säästämiseksi. Syrjäytymisvaarassa olevien työpajatoimintaa supistetaan ja vajaatyökykyisten valmennusrahoja vähennetään.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksy tällaisia menoleikkauksia. Ehkä vain kolmasosa ohjelman säästöistä on jotenkin järkeviä, lähinnä hallinnosta ja lapsimäärän vähenemisestä saatavat säästöt.

Kaupungin ei tule myöskään irtisanoa henkilöstöään tai lomauttaa sitä tuotannollis-taloudellisista syistä, mistä maan hallituskin on kuntiin vedonnut.

On selvää, että väestön ikääntyessä meillä ei ole varaa leikata myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon menoista, jotka on jo valmiiksi alibudjetoitu.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä on parempi vaihtoehto korottaa kunnallisveroa kuin toteuttaa mainittuja säästöjä.

Investoinneista ehdotamme vanhan kirkon sillan rakentamisen myöhentämistä sekä Tapainlinnan koulun laajennuksen myöhentämistä, käytetään sen sijaan Sveitsin koulun tiloja.

Erilaiset tapahtumat ovat tärkeitä, mutta niissä tulisi ensisijaisesti pyrkiä siihen, että tapahtuma rahoittaa itse toimintansa. Kaupungin tehtävänä ei voi olla tapahtumien menojen kattaminen, jos samanaikaisesti säästetään lasten ja nuorten perustarpeista, kuten koulutuksesta.




Johanna Jokinen, valtuustoryhmän pj.
Juhani Kouhia, valtuutettu
Riika Raunisalo, valtuutettu
Olli Savela, valtuutettu
Ritva Poikela, varavaltuutettu
Saija Pellikka, varavaltuutettu
Jenni Sorvari, varavaltuutettu

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyvinkää