Aamuposti 6.6.2020

Säästöohjelma ei tuo hyvää huomentaHyvinkään ”säästöohjelmaan” on toistaiseksi tehty hyvin vähän muutoksia, jotain kuitenkin. Asukkaat ovat olleet aktiivisesti liikkeellä. Ohjelmasta onkin poistettu muun muassa musiikkiluokkien ja englanninkielisten luokkien lopettaminen. Myös aamupäivätoiminta säilyy sekä maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus.

Mutta edelleen valtuustolle esitetään esimerkiksi koulunkäyntiohjaajien vähentämistä, määräaikaisten opettajien ja ohjaajien vuosipalkan alentamista ja englantia kaikille pakolliseksi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Musiikkiopiston avustusta leikataan 30 prosenttia ja muutakin taideopetusta vähennetään tuntuvasti.

Maan hallitus on esittänyt erityistä hyvinvointipakettia lasten ja nuorten tukemiseksi. Hyvinkäällä suunta on toinen, lapsilta ja nuorilta leikataan.

Perhepäivähoidosta luovutaan, päiväkotien ryhmäkokoja kasvatetaan. Hyvinkäänkylän päiväkoti päätettiin jo lopettaa äänin 37-13 ja Uudenkylän koulu äänin 36-15. Ridasjärven koulun ja päiväkodin lopettaminen vuonna 2023 on edelleen listalla.

Paavolan kirjasto ollaan lopettamassa, terveysasema sieltä jo lopetettiin. Jo helmi-maaliskuussa paavolalaiset keräsivät yli 800 nimeä vetoomukseen kirjaston jatkamisen puolesta. Suunniteltuun Paavola-taloon ei tarveselvityksessä ole myöskään sisällytetty tiloja kirjastolle, ei ainakaan vielä.

Sivistystoimi ei ylittänyt budjettiaan viime vuonna, se alitti sen miljoona euroa. Ylitykset tulivat sosiaali- ja terveysmenoista, mikä ei ollut yllätys, koska menot oli selvästi alibudjetoitu. Nyt ollaan kuitenkin rankaisemassa sivistystoimea ja teknistä toimea menoleikkauksilla.

Teknisestä keskuksesta ja tilakeskuksesta on tarkoitus vähentää 35 henkilötyövuotta, mikä ei onnistu ilman irtisanomisia kuten eivät muutkaan leikkaukset. Samalla palveluiden taso laskee, mikä tulee näkymään kaupunkikuvassa. Pahimmassa tapauksessa joudutaan turvautumaan kalliimpiin ostopalveluihin, kun omat työntekijät eivät riitä.

Kunnallisveron korotus puoli prosenttiyksikköä ei riitä turvaamaan kunnallisia palveluita ja tasapainoista taloutta. Tarvitaan muitakin lisätuloja. Kaupunki voisi esimerkiksi korottaa tontinomistajilta perittävää maankäyttökorvausta niissä tapauksissa, kun rakennusoikeutta kaavoituksella lisätään.

Valtuustolle jää edelleen paljon korjattavaa.Olli Savela
kaupunginvaltuutettu (vas.)
Hyvinkää